Hoiuste aastakasv püsis augustis 5 protsendi tasemel

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna juhataja

Eesti eraisikutele ja ettevõtetele antud laenude ja liisingute maht oli augusti lõpus 241 miljardit krooni, mis on aastatagusega võrreldes 6,4 protsendi võrra madalam tase. Augustile omaselt oli ettevõtete laenuaktiivsus tagasihoidlik, uute laenude maht jäi alla 2 miljardi krooni. Üle veerandi ettevõtetele antud laenudest ja liisingutest väljastati tööstussektorisse, kus laenutegevus ei soikunud ka suvekuudel.

Augustikuu eluasemelaenude käive (531 miljonit krooni) püsis eelmise kuu taseme lähedal. Alates maist on igal kuul väljastatud uusi eluasemelaene keskmiselt 5 protsendi võrra rohkem kui aasta tagasi, mis viitab sellele, et eluasemelaenuturu aktiivsus on madalseisust üle saamas. Selleks aga, et portfellimahu kahanemine peatuks, peaks laenukäive olema praegusest tasemest ligi viiendiku võrra suurem.

Vaatamata viimase aasta jooksul mõnevõrra suurenenud laenunõudlusele, eelkõige ekspordile suunatud ärialadel, on laenuvahendeid majanduses tervikuna kaasatud kevadel prognoositust tagasihoidlikumalt. Ettevõtete kasvavad investeeringuvajadused ning laenuvõtjate kindlustunde ja riskihinnangute paranemine loovad head eeldused laenutegevuse kasvuks lähiajal.

Kuu jooksul antud eluasemelaenude keskmine marginaal augustis ei muutunud ning eluasemelaenude keskmine intressimäär tõusis pisut suurenenud EURIBORi toel 3,4 protsendini. Ettevõtetele antud pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli augustis 4,5 protsenti.

Pankade laenukvaliteedi paranemine võtab aega. Tagasimaksmisega viivitatud laenude kogumaht augustis vähenes, mis kinnitab, et uusi makseraskustes laenukliente on lisandumas üha vähem. Samas muutus ligi 370 miljoni krooni väärtuses lühemaajalisi maksetõrkeid pikemaajalise makseviivitusega laenudeks, mistõttu üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal suurenes kuu lõpuks 7,3 protsendini laenuportfellist. Pikema makseviivitusega laene lisandus rohkem veonduse, laonduse ja side ning töötleva tööstuse sektoris, samal ajal kui eluasemelaenude kvaliteet augustis pisut paranes.

Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht augustis ei muutunud, püsides eelmise kuu lõpu 111,1 miljardi krooni tasemel. Ka hoiuste aastakasvutempo ei muutunud kuigivõrd, olles augusti lõpus 4,8 protsenti. Kuu jooksul vähenesid eraisikute hoiused 142 miljoni krooni võrra, kuid selle languse kompenseeris ettevõtete hoiuste kasv 178 miljoni krooni võrra.


Joonis 1. Ettevõtetele kuu jooksul väljastatud laenud (v.a arvelduskrediit) majandussektorite kaupa


Joonis 2. Viivislaenude maht laenumaksetega hilinetud ajavahemike kaupa ning üle 60 päeva võlgnevuses olevate laenude osakaal laenuportfellis


Joonis 3. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht ja hoiuste aastakasvutempo

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadavad Eesti Panga kodulehel www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post:
ingrid.mitt [at] eestipank.ee