Hoiuste kasv püsib kiire

Taavi Raudsaar
Taavi Raudsaar
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna peaspetsialist

Augustis jätkus ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute mahu mõõdukas kasv. Võrreldes juuliga suurenes portfell 83 miljoni euro võrra ja selle aastakasv oli 3,4%.

Ettevõtetele antud laenu- ja liisinguportfelli aastakasv jäi eelmise kuu 5% juurde. Nii ettevõtetele antud uute lühiajaliste kui ka pikaajaliste laenude ja liisingute maht jäi augustis ligikaudu selle aasta keskmisele tasemele. Pikaajaliste laenude ja liisingute portfelli aastakasvu panustab enim kinnisvarasektor, aga ka tööstus- ja primaarsektori (hõlmab põllumajandust, jahindust, metsamajandust ja kalandust) laenukasv on olnud suhteliselt kiire. Lühiajaliste laenude ja liisingute portfelli kasvu veavad peamiselt kaubandus ja tööstus.

Majapidamistele antud uute laenude maht jäi augustis varasemate kuude tasemele. Uusi eluasemelaene võeti 70 miljoni euro eest, mis on umbes sama palju kui eelneval viiel kuul. Eluasemelaenude portfell jätkas mõõdukat kasvu, mis ulatus augustis aastavõrdluses 2,2%ni.

Laenuaktiivsust toetavad madalad intressimäärad. Augustis väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär püsis eelmise kuu 2,5% tasemel. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmist intressimäära mõjutasid üksikud suured madala intressimääraga tehingud, mistõttu keskmine intressimäär langes 2,3%le.

Pankade laenukvaliteet jäi ligikaudu eelmiste kuude tasemele. Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht augustis pisut suurenes, moodustades kuu lõpuks 1,8% laenuportfellist. Alla 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht samal ajal aga mõnevõrra vähenes.

Hoiuste kasv püsib kiire. Ettevõtete hoiused suurenesid kuuga 70 miljoni euro võrra ja nende aastakasv ulatus 10%ni. Majapidamiste hoiused augustis hooajalistel põhjustel veidi vähenesid, kuid aastakasv püsib kiire, 8%. Reaalsektori (ettevõtete ja majapidamiste) hoiuseid oli augustis veidi rohkem kui 9,5 miljardi euro väärtuses.

Joonis 1. Laenu- ja liisinguportfelli aastakasv

Joonis 2. Ettevõtetele väljastatud laenu- ja liisinguportfelli aastakasv augusti lõpu seisuga

Joonis 3. Ettevõtete ja majapidamiste hoiuste aastakasv

Vaata ka: finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee