Hoiuste kasv ületas veebruaris laenumahu kasvu

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika peaspetsialist

Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste kogumaht suurenes veebruaris 2,5 miljardi krooni võrra, pisut kiirenenud aastakasvutempo ulatus 14 protsendini. 2007. aasta viimastel kuudel hoogustunud hoiuseintresside tõus on toetanud huvi tähtajalise hoiustamise vastu. Tähtajaliste, säästu- ja investeerimishoiuste osakaal kerkis veebruarikuu lõpuks ligi pooleni eraisikute hoiustest ja kolmandikuni ettevõtete hoiustest.

Ettevõtete ja eraisikute laenu- ja liisingumaht kasvas veebruaris 2,1 miljardi krooni ehk 0,8 protsendi võrra. Aastakasv taandus 27 protsendile. Eelmiste aastatega võrreldes nõrgem tarbijakindlustunne ei soosi eraisikute laenunõudlust, ent eluasemelaenude ja tarbimislaenude koondportfell kasvas kuu jooksul siiski rohkem kui 1 protsendi võrra. Senine laenukasvu areng ja majanduskasvu väljavaade lubavad eeldada, et ka edasine kohandumine toimub sujuvalt.

Ettevõtetele antud laenude ja liisingute mahu suurenemine jäi veebruaris sellele eelnenud kuudega võrreldes tagasihoidlikuks. Samas jätkus töötleva tööstuse sektoris suhteliselt tugev laenukasv, kus aastakasvutempo kiirenes 32 protsendini, küündides viimase pooleteise aasta kõrgeima tasemeni.

Kooskõlas majanduskeskkonna muutustega jätkus veebruaris pankade laenuportfelli kvaliteedi mõningane halvenemine. Üle 60 päeva viivises olevad laenud moodustasid 0,9 protsenti laenuportfellist. Teiste seas suurenes ka makseviivitusega eluasemelaenude maht (0,7 protsenti eluasemelaenude mahust), kuigi eluasemelaenude kvaliteet tervikuna püsib keskmisest parem.

Eesti ettevõtetele ja eraisikutele antud laenude intressimäärad järgisid Euribori arengut. Euribori langusega kaasnes keskmise laenuintressimäära alanemine: eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli veebruaris vastavalt 5,4% ja 6%.


Joonis 1. Ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo (parem telg)


Joonis 2. Eesti eraisikute ja ettevõtete laenu ja liisingu aastakasv


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu Euribor

Eesti Pank avaldab alates 2008. aasta jaanuarist kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

 

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post: ingrid.mitt [at] epbe.ee