Hõive kasvas koos majandusega

    • Orsolya Saarniit
    • Eesti Panga ökonomist

Tööturu olukord paranes 2012. aasta esimeses kvartalis 2011. aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Statistikaameti andmetel kiirenes hõive kasv aasta võrdluses 3,9%ni ja hooajaliselt korrigeeritud hõive hakkas pärast väikest langust Eesti Panga hinnangul esimeses kvartalis taas suurenema. Hõive arengus peegeldus majanduskasvu lühiajaline pidurdumine 2011. aasta lõpus ning kasvu taastumine selle aasta alguses. Samas annavad tagasihoidlikud kasvunäitajad tunnistust sellest, et tööturu kiire taastumine on asendumas märksa mõõdukama arenguga.

Statistikaameti andmetel oli tööpuudus esimeses kvartalis 11,5%, mis on vaid 0,1 protsendipunkti võrra kõrgem kui 2011. aasta neljandas kvartalis. Tavaliselt tõuseb töötuse määr esimeses kvartalis hooajalistel põhjustel märksa enam, kuid seekord tasakaalustas töökohtade loomine teenindussektoris hooajalise kahanemise ehituses ja tööstuses. Murettekitav on regionaalsete erinevuste püsimine – Ida-Virumaal on tööpuudus endiselt 18,8%, mis ületab Eesti keskmist enam kui 7 protsendipunkti võrra. See näitab, et tööjõu geograafiline mobiilsus on väike.

Esimese kvartali majanduskasvu kiirhinnangu põhjal jäi tootlikkuse kasv alla palgakasvule, mis viitab tööturult tuleneva inflatsioonisurve tugevnemisele.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee