Ilmus ajakirja Kroon & Majandus tänavune kolmas number

Alustuseks saab lugeja ülevaate sellest, mis oli jutuks Tallinnas toimunud kollokviumil finantsstabiilsusest, mille korraldasid Euroopa Majandusfoorum (SUERF) ning Eesti Pank. Eesti sellealaseid kogemusi üldistab ajakirjas keskpanga president Vahur Kraft.

Taas on ajakirjas juttu palgateemadel: Tairi Rõõm vaatleb, milline on alampalga tõstmise mõju Eesti tööturule. Autor näitab, et meie oludes ei ole suurem alampalk universaalne imerohi paremaks toimetulekuks, vaid sellega kaasneb tõenäoliselt ka madalapalgaliste suurem töötus.

Ajakirja käesoleva numbri autorite seas on kaks Tartu Ülikooli majandusdoktoranti. Toomas Hinnosaar vaatleb tarkvarapiraatluse mõju sotsiaalsele heaolule. Artikkel võtab kokku tema magistritöö, mis pälvis tänavu Eesti Panga teadustööde konkursil Urmas Sepa nimelise preemia. Kirjutisest leiab vastuse küsimusele, miks võitlus tarkvarapiraatlusega pole teatud tingimustel ühelegi asjaosalisele kasulik.

Olga Luštšik analüüsib elektroonilise panganduse kiire arengu tagamaid Eestis.

Marit Priinits analüüsib seda, kuidas läheneb Euroopa Liit oma strateegilisele eesmärgile muutuda kõige konkurentsivõimelisemaks, teadmistel põhinevaks majanduspiirkonnaks.

Anvar Samost hindab Villu Zirnaski raamatut "15 aastat Eesti uut pangandust", mis on välja antud nii eesti kui inglise keeles.

Rahvusvaheliste pangandustegelaste seisukohti erinevais küsimustes tutvustavad Rahvusvahelise Arvelduspanga president Nout Wellink, Euroopa Keskpanga president Wim Duisenberg ning Euroopa Keskpanga juhatuse endine liige Sirkka Hämäläinen. Jutuks on maailmamajanduse kasvuväljavaated, liialdatud usk uuendmajandusse (new economy) ning jaepankade ülesanded Euroopa Liidus.

Ajakirja arvude ja faktide osas on lisaks majandusnäitajaile juttu vastu võetud olulisemaist õigusaktidest ja toimunud majandussündmustest.

Ajakirja Kroon & Majandus saab lugeda raamatukogudes ja Eesti Panga veebilehel.

Lisainfo:
Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel 6680 719