Ilmus uurimus valitsemissektori eelarve tsüklitundlikkusest Eestis

Eesti Panga toimetiste seerias ilmus ingliskeelne uurimus Automatic Fiscal Stabilisers in Estonia: The Impact of Economic Fluctuations on General Government Budget Balance ("Automaatsed fiskaalsed stabilisaatorid Eestis: majandustsükli mõju Eesti valitsemissektori eelarvele"), mille autoriteks on Rasmus Kattai, Alvar Kangur, Tanel Liiv ja Martti Randveer.

Artiklis uuritakse Eesti valitsemissektori eelarve tsüklitundlikkust, st kuidas majandusaktiivsuse tsükliline muutumine mõjutab valitsemissektori eelarve maksutulude laekumist, valitsemissektori kulutusi ning eelarve tasakaalu tervikuna. Uurimuses leitakse, et Eesti valitsemissektori eelarve on majandusaktiivsuse tsükliliste nihete suhtes vähetundlik. Kõige ulatuslikum oli eelarve reaktsioon 1999. a, mil SKP negatiivne reaalkasv suurendas puudujääki umbes miljardi krooni võrra, ehk 1,3% SKP suhtes. Euroopa Liidu liikmesriikidega võrreldes madalam tsüklitundlikkus võimaldab Eestil eelarvedistsipliini säilimisel eelarvet paremini tasakaalus hoida.

Toimetisega saab tutvuda Eesti suuremates raamatukogudes ja Eesti Panga kodulehel.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Täiendav info telefonil 668 0900