IMF: Eesti head majandusseisu mõjutavad riskid

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) tegi avalduse, mis kajastab IMFi direktorite nõukogu arutelu Eesti majandusolukorrast ja väljavaadetest. Arutelu aluseks olnud aruande, mis valmis IMFi esindajate augustis toimunud visiidi põhjal, avaldab IMF oma veebilehel 29. novembril.

"IMFi hinnang Eesti majandusele on soodne. Fond märgib, et tänu usaldusväärsele valuutakomitee süsteemile ning konservatiivsele eelarvepoliitikale on hinnad stabiilsed ja valitsemissektori võlatase madal," kommenteeris avaldust Eesti Panga president Andres Lipstok.

"Nagu märkis oma prognoosis Eesti Pank näeb IMF Eesti majanduses siiski mitmeid riske. Sealhulgas majanduse ülekuumenemine, millest annavad tunnistust pinged tööturul, kasvav inflatsioon ning suurenev jooksevkonto puudujääk," lisas Lipstok.
Fondi hinnangul ei kujuta eurole ülemineku lühiajaline lükkumine Eestile ohtu, küll peaks vältima euro kasutuselevõtu nihkumist määramatusse.

Aruande aluseks on IMFi esindajate visiit Eestisse 15.-25. augustini 2006, mille käigus peeti Eesti riigi ja erasektori esindajatega iga-aastaseid majanduspoliitilisi arutelusid. Valuutafondi avaldusega saab tutvuda fondi koduleheküljel. Osa fondi materjalidest ilmub eestikeelsena Eesti Panga veebilehel.