IMF soovitab Eestil jätkata konservatiivse eelarvepoliitikaga

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu kiitis sel nädalal heaks 2010. aasta raporti Eesti majandusolukorra ja väljavaadete kohta. IMF tunnustas Eesti senist majandus- ja eelarvepoliitikat, mis võimaldasid Eestil ühineda euroalaga.

"IMF nimetab õigustatult Eesti peamise väljakutsena jätkusuutliku majanduskasvu kindlustamist, rõhutades sealjuures konservatiivse eelarvepoliitikaga jätkamise olulisust. IMF märgib oma raportis, et vaatamata eesseisvatele valimistele on eelarvekulude jätkuvalt karm ohjamine äärmiselt oluline. Eeskätt puudutab see eelarve tasakaalu ja puhvrite taastamist, mis tõstavad riigi usaldusväärsust. Eesti Pank jagab seda seisukohta," kommenteeris avaldust Eesti Panga president Andres Lipstok.

Rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et IMFi viide märtsivalimistele on tähelepanuväärne. "Kodused ootused, et erakonnad valimiste puhul põrutavaid ja enneolematuid algatusi teeksid, on enamiku poolt taas toonud lubaduste laviini, mis läheb vastuollu majanduslike ja sotsioloogiliste tõdedega. Kõige ohtlikumad on huupi suunatud, pikaajalisi ja tagasivõtmatuid kulutusi tekitavad algatused, sest need viivad meid kroonilise võlgnevuse ja Euroopas levinud laenamisraskuste poole," selgitas Ligi.

"IMF prognoosib, et Eesti esimesel euroaastal ulatub majanduskasv tugeva ekspordi toel 3,6 protsendini, samal ajal kui suur tööpuudus on visa alanema ning eeldab aktiivsete tööturumeetmete rakendamist. Kuigi inflatsioon võib koos hindade tõusuga maailmaturul IMFi sõnul veelgi suureneda, on positiivne, et alusinflatsioon püsib vaoshoitud," lausus Lipstok.

Lipstok sõnul väärib äramärkimist IMFi hinnang, et euroala riigina vähenevad Eesti finantssektorit ohustavad riskid. Jätkuv valvsus on siiski vajalik, nii globaalsetel finantsturgudel valitsevate pingete kui ka sektori seadusandlike muudatuste tõttu. Samas on pankade likviidsus ja kapitaliseeritus tänu täielikule integratsioonile Põhjamaade tugevate pangandusgruppidega täiesti piisavad.

Direktorite nõukogus heaks kiidetud aruanne põhineb mullu detsembris Eestis iga-aastase majandusolukorra ja väljavaadete ehk nn artikkel IV konsultatsioonide põhjalikul arutelul IMFi esindajatega, kes kohtusid pea kahe nädala vältel Eesti avaliku ja erasektori esindajatega.

Valuutafondi avaldusega saab tutvuda IMFi veebilehel ja Eesti Panga veebilehel.

IMFi direktorite nõukogu ehk juhatus on IMFi alaline täidesaatev organ, kes vastutab fondi juhtimise eest. Juhatus arutab liikmesriikide majandusarengut ja IMFi poliitilisi soovitusi (artikkel IV raportid) ning kiidab heaks riiklikud laenuprogrammid. Juhatusse kuulub 24 täidesaatvat direktorit.

Lisainfo:
Hanna Vaga
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee