IMF tunnustas Eesti eelarvepoliitikat ja soovitas tugevdada pikaajalist jätkusuutlikkust

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Direktorite Nõukogu kiitis sel nädalal heaks sügisese missiooni järel koostatud iga-aastase raporti Eesti majandusolukorra ja väljavaadete kohta, milles tunnustati Eesti senist majanduspoliitikat ning otsustavaid samme valitsussektori eelarve parandamisel.

"Sarnaselt teistele riikidele ei ole üleilmse majanduskriisi mõjud puutumata jätnud ka Eestit, pannes tõsiselt proovile nii riigi majanduse vastupidavuse kui ka kohandumisvõime. IMF tõdeb oma raportis, et üldiselt on Eesti majandus raskustega hästi hakkama saanud," kommenteeris avaldust Eesti Panga president Andres Lipstok.

Rahandusministeeriumi hinnangul on IMF-i raport Eestile kinnituseks, et oleme teinud õigeid valikuid. IMF tunnustab riigi eelarvepositsiooni parandamist, euro-eesmärgistamist ja majanduse kohandumisvõimet. Eelarve pikaajaline jätkusuutlikkus on loonud meile konkurentsieelise majanduskriisist väljumiseks ning avanud akna eurotsooniga liitumiseks, märkis ministeerium.

"Raport toetab meie eelarvepoliitilisi valikuid ning jagame seisukohta, et struktuurseid muudatusi positsiooni parandamiseks tuleb jätkata. Raportiga on kooskõlas näiteks valitsuses juba otsustanud pensioniea tõstmine ja eripensionide kaotamine, samuti menetleme eluasemelaenu intresside tulumaksusoodustuse kaotamist," ütles rahandusminister Jürgen Ligi.

"IMF toonitas, et Eesti sujuvaks kohanemiseks euroalas tegutsemisel on vajalik ka edaspidi jätkata konservatiivse eelarvepoliitikaga. Eesti Pank jagab seda seisukohta," lausus Lipstok.

Lipstok lisas, et äramärkimist väärib IMF-i hinnang, et halbade laenude mõningane suurenemine riigi finantsstabiilsusele olulisi riske ei kätke. Tänu rakendatud kapitali adekvaatsusnõuetele ja täielikule integratsioonile Põhjamaade tugevate pangandusgruppidega on pankade likviidsus ja kapitaliseeritus täiesti piisavad.

Direktorite Nõukogus heakskiidetud aruande aluseks oli mullu oktoobris Eestis iga-aastase Artikkel IV konsultatsioonide raames IMF-i esindajatega peetud põhjalikud arutelud, kus pea kahe nädala vältel kohtuti nii Eesti avaliku kui ka erasektori esindajatega.

Valuutafondi avaldusega saab tutvuda IMFi veebilehel ja Eesti Panga veebilehel.

IMFi Direktorite Nõukogu ehk juhatus on alaline täidesaatev organ IMFis ning vastutab Fondi tegevuse juhtimise eest. Juhatus arutab liikmesriikide majandusarengute ja IMFi poliitiliste soovituste üle (Artikkel IV raportid) ning kiidab heaks riiklikud laenuprogrammid. Juhatusse kuulub 24 täidesaatvat direktorit.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] epbe.ee