Inflatsioonitempo jätkab aeglustumist

Septembri tarbijahindade aastakasvuks kujunes Eestis 5,7 %, mis jäi ootuspäraselt 0 alla augustikuu näitajale.

Viimaste arengute valguses on üsna tõenäoline nõudluspoolsete inflatsioonitegurite mõju edasine alanemine. Eelkõige see on seotud väliskeskkonna inflatsioonisurve olulise vähenemisega, näiteks eurotsoonis ennustatakse inflatsioonitempo aeglustumist alla 2% taseme juba käesoleva aasta lõpuks.

Eelseisvatel kuudel peaks inflatsioonitempo alanema veelgi eeskätt kütuse hinnakasvu otseste ja kaudsete mõjude kahanemise ning toiduainete hindadest tingitud inflatsiooni taandumise tõttu.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900