Ivari Padar ja Andres Lipstok allkirjastasid vastastikuse mõistmise Euroopa Liidu memorandumi

Eile kirjutasid rahandusminister Ivari Padar ja Eesti Panga president Andres Lipstok alla vastastikuse mõistmise Euroopa Liidu memorandumile, mis kirjeldab liikmesriikide rahandusministeeriumite, keskpankade ja finantsjärelvalveasutuste piiriülest koostööd finantsstabiilsuse säilitamiseks.

"See on äärmiselt asjakohane ja vajalik dokument, mis annab raami Euroopa Liidu liikmesriikide koostööle finantsstabiilsuse hoidmisel ja kiireks infovahetuseks," tõdes president Lipstok.

"Sellise raamistiku loomine ja ajakohastamine ning tõsine koostöötahe kriiside ennetamiseks näitab Euroopa Liidu tugevust ja tahet käia kaasas finantsturgude arenguga. Meil on nüüd käitumisraamistik selliseks puhuks, kui meid või meid ümbritsevaid riike peaksid tabama mingit sorti finantsraputused," ütles rahandusminister Padar.

Vastastikuse mõistmise memorandum annab raamistiku, mille sees võivad liikmesriigid sõlmida koostööleppeid teiste riikide vastavate asutustega selleks, et omada ja vahetada paremat informatsiooni ja reageerimisvalmidust eelkõige piiriüleste finantsettevõtete tegevuse ja olukorra kohta.

Esimene memorandumi raamistik sõlmiti 2005. aastal. Sellega võrreldes on nüüdset laiendatud, et kaasata ka väärtpaberiturgude, kindlustuse ja kohustuslike pensioniskeemide järelevalvajaid. Täpsustatud on piiriülese kriisihalduse ühtseid põhimõtteid, finantskriisi süsteemsete mõjude hindamise raamistikku ja ühtseid praktilisi juhiseid kriisihalduseks.

Uue memorandumi protseduurid on koostatud nii tava- kui kriisiolukorras käitumiseks, et kindlustada efektiivne, õigeaegne ja koordineeritud tegelemine potentsiaalsete finantskriisidega. Selleks võivad liikmesriigid luua omavahel piiriüleseid stabiilsusgruppe.

Memorandum põhineb riikides juba olemasoleval institutsioonilisel ja õiguslikul süsteemil, muutusi selle kasutamine kaasa ei too. Memorandum on liikmesriikidele õiguslikult mittesiduv instrument.

Lisateave:
Andres Kuningas
Rahandusministeerium
Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond
Tel: 6113 563, 5072 936
E-post: andres.kuningas [at] fin.ee
www.fin.ee

Ingrid Mitt
Eesti Pank
Avalike suhete spetsialist
Tel: 6680 965; 5126 843
E-post: ingrid.mitt [at] epbe.ee
www.eestipank.info