Jooksevkonto ülejääk viitab säilinud konkurentsivõimele

Andres Saarniit
Eesti Panga ökonomist

Maksebilansi jooksevkonto oli sama moodi nagu teises kvartalis ka selle aasta kolmandas kvartalis ülejäägis. Eelmisel aastal samal ajal oli jooksevkonto puudujäägis. Kvartali SKP suhtes 0,4%ni küündiv ülejääk näitab Eesti majanduse võimet kasvatada eksporti kesisest välisnõudlusest hoolimata. Kaupade ja teenuste väljavedu oli kolmandas kvartalis jooksevhindades 4,4% suurem kui aasta varem. Jooksevkonto ülejäägi tekkimisse panustas peamiselt veoteenuste eksport. Jooksevkonto puudujäägi asendumist ülejäägiga toetasid teenuste puhul ka kauplemistingimused – teenuste ekspordihinnad kasvasid kiiremini kui impordihinnad. Lisaks sellele näitab jooksevkonto ülejääk säästmisega võrreldes väikest investeerimisaktiivsust. Täna avaldanud SKP andmetele järgi vähenesid põhivarasse tehtud investeeringud jooksevhindades ümmarguselt 10%, samal ajal kui kogu sisenõudlus kasvas ligikaudu 4%.

Väike investeerimisaktiivsus peegeldub ka kapitaliliikumises. Ehkki enamik välisomanike äriühingutes loodud kasumist taasinvesteeriti Eesti majandusse, oli selle aasta kolmandas kvartalis tegemisest kapitali väikese netoväljavooluga. Eesti residentide antud laenud on pärast kriisi kasvanud võetud laenudest kiiremini, mis kajastab ka laenude tagasimaksmist. See tendents jätkus kolmandas kvartalis. Laenunõuded moodustavad praeguseks 106% SKP-st ning ületavad laenukohustusi 7,4% võrra.

Vaata ka: Eesti 2014. aasta III kvartali maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee