Käivitus uue arveldussüsteemi esimene etapp

Eesti Pank on lõpetanud kahe uue pankadevahelise arveldussüsteemi testimised. Suurmaksete arveldamine toimub edasises läbi reaalajalise brutoarveldussüsteemi RTGS (Real-Time Gross Settlement Systems) ning jaemaksete arveldamine läbi tähtajalise netoarveldussüsteemi DNS (Designated Time Net Settlement System).

Uute süsteemide testimine on näidanud nende töökindlust. Need on ehitatud vastavalt parimatele selle ala rahvusvahelistele standarditele ning kannatavad välja võrdluse mis tahes arenenud riigi arveldussüsteemidega.

Uued süsteemid tagavad ka edasises maksekorralduste täitmise kõrge kvaliteedi, võimaldavad parandada maksete arveldamise kiirust.

Uued maksesüsteemid teenindavad kõiki Eesti kommertspanku ning Väärtpaberite Keskdepositooriumi. Päeva jooksul toimub nende süsteemide vahendusel keskmiselt üle 50 000 makse.

Tänaseks käivitunud kahe uue allsüsteemi rakendamisega on astutud alles esimene samm Eesti pankadevahelise arveldussüsteemi kaasajastamisel. Pankadevahelise arveldussüsteemide täiustamine jätkub.

Uute arveldussüsteemide kõigi võimaluste rakendamine pankade poolt võtab kindlasti mõnevõrra aega. Pangad alles alustavad oma süsteemide kohaldamist Eesti Pangas rakendatud uute arveldussüsteemide võimalustega.

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900