Kaks korda aastas avaldatav teave euro pangatähtede võltsimise kohta

2012. aasta teisel poolel kõrvaldati ringlusest kokku 280 000 võltsitud europangatähte. Seega oli 2012. aastal ringlusest kõrvaldatud võltsingute koguarv 12,4% väiksem kui 2011. aastal. Samal ajal suurenes 2012. aasta teisel poolel ringlusest leitud võltsingute arv eelnenud kuue kuuga võrreldes 11,6%.

Allolevas tabelis esitatakse poolaastaandmed avastatud võltsingute arvu kohta.

Periood

2009/2

2010/1

2010/2

2011/1

2011/2

2012/1

2012/2

Võltsingute arv

447 000

387 000

364 000

296 000

310 000

251 000

280 000

Ringluses olevate ehtsate europangatähtede arvuga (2012. aasta teisel poolel keskmiselt 14,9 miljardit) võrreldes on võltsingute osatähtsus jätkuvalt väga väike.

Eurosüsteemi kuuluvad Euroopa Keskpank (EKP) ja euroala 17 riigi keskpangad soovitavad siiski üldsusel olla tähelepanelik ja kontrollida sularahatehingutes kasutatavate pangatähtede ehtsust. Võltsinguid saab ehtsatest pangatähtedest lihtsalt eristada. Selleks tuleb rahatähte katsuda, vaadata ja kallutada, nagu kirjeldatakse EKP veebilehel ning eurosüsteemi riikide keskpankade veebilehtedel. Kahtluse korral tuleks pangatähte võrrelda mõne teise pangatähega, mille ehtsus on teada. Alati, kui tekib kahtlus, et tegu on võltsitud pangatähega, tuleks võtta ühendust politseiga või oma riigi keskpangaga, kui see on riigi tava kohaselt lubatud.

Järgnev tabel annab ülevaate 2012. aasta teisel poolel ringlusest kõrvaldatud võltsitud pangatähtede protsendilisest jaotusest nimiväärtuste kaupa:

Nimiväärtus

€5

€10

€20

€50

€100

€200

€500

Protsendiline jaotus

0,5%

1,5%

42,5%

40,0%

13,0%

2,0%

0,5%

Kõige enam võltsitakse endiselt 20- ja 50-euroseid pangatähti. Viimasel kuuel kuul on võltsitud 20-euroste pangatähtede osatähtsus jäänud samaks ja võltsitud 50-euroste pangatähtede osatähtsus kasvanud. Kaks kõige enam võltsitud nimiväärtust kokku moodustasid 2012. aasta teisel poolel 82,5% kõigist võltsingutest. Kolmandaks enim võltsitud nimiväärtuseks oli 100-eurone pangatäht, mille võltsingud moodustasid 13,0% kõigist valerahadest. Teisi nimiväärtusi (5-, 10-, 200- ja 500-eurone) võltsitakse väga vähe.

2012. aasta teisel poolel avastati suurem osa (97,5%) ringluses olevatest võltsingutest euroala riikides, vaid ligikaudu 2% euroalavälistes ELi liikmesriikides ning 0,5% maailma muudes piirkondades.

Eurosüsteem teeb ulatuslikke jõupingutusi, et anda üldsusele teavet selle kohta, kuidas võltsitud pangatähti ära tunda, ning tagada sularahakäitlejatele, et sularahatöötluses kasutatavad seadmed suudavad võltsinguid usaldusväärselt tuvastada ja need ringlusest kõrvaldada.

Täna avalikustas EKP president teise seeria 5-eurose pangatähe tervikliku kujunduse. Teise seeria pangatähed võetakse kasutusele järk-järgult mitme aasta jooksul. Esimesena lastakse alates 2. maist 2013 ringlusse uus 5-eurone pangatäht. Uutel europangatähtedel on tõhustatud turvaelemendid, mis on toodetud uusima tehnoloogia abil, et muuta europangatähed veelgi usaldusväärsemaks ja vastupidavamaks. Lisateave teise seeria 5-eurose pangatähe kohta on kättesaadav veebilehel www.uuseuro.eu.

Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, faks: +49 69 1344 7404
http://www.ecb.europa.eu

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.