Keskpanga avatud seminar keskendub Eesti energeetikale

Eesti Pank korraldab kolmapäeval, 28. oktoobril kell 13.00-14.45 Tallinnas keskpanga majas (Estonia pst 13) avatud seminari, kus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler EINARI KISEL ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik, professor ANTO RAUKAS tutvustavad Eesti energeetika olukorda ja arengut.

Einari Kiseli ettekanne "Makromajandusliku mõjuga protsessid Eesti energeetikas" keskendub Eesti energeetikas toimuvatele muutustele ja arengusuundumustele ning arutleb nende muutuste mõju üle Eesti majandusele.

Anto Raukase ettekanne "Eesti energeetilised valikud" annab ülevaate erinevatest energiakandjatest ja Eesti energeetilistest valikuvõimalustest, tuues taustaks energeetika arengusuundumused maailmas.

Seminarist osavõtt on tasuta. Seminarile saab registreeruda vabade kohtade olemasolul kuni 27. oktoobrini. Palume oma osalemisest teatada majandusuuringute osakonna assistendile Eve Mäginile telefonil 6680 758 või e-kirja teel emagin [at] epbe.ee (.) Täpsem info seminari kohta on avaldatud Eesti Panga kodulehel.

Eesti Pank korraldab avatud seminare alates 2000. aastast ja nende eesmärgiks on toetada ideedevahetust keskpanga ning nii Eesti kui ka välismaa akadeemiliste ringkondade ja majanduspoliitikat kujundavate institutsioonide vahel. 2009. aasta avatud seminaride kalendri leiab Eesti Panga kodulehelt.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] epbe.ee