Keskpank annab Pimedate Liidule üle audiomaterjalid euroinfoga

Täna kell 14 annab Eesti Pank Pimedate Liidule 3000 trükist, mis on mõeldud vaegnägijatele uue sularahaga tutvumiseks. Rahandusministeerium annab üle spetsiaalsed mündihoidikud, mis aitavad vaegnägijatel euromünte paremini käsitseda.

Vaegnägijatele mõeldud trükise puhul on tegemist A5-formaadis kaardiga, mille avades hakkab mängima audiofail ja selgitab, kuidas ära tunda ja eristada euro sularaha ja nende turvamärke. Samuti annab trükis ülevaate eurole ülemineku põhimõtetest.

Lisaks annab Eesti Pank Pimedate Liidule üle 32 DVDd, mille peal on samad audiofailid nii eesti kui ka vene keeles. DVD abil levitatakse euroinfot Liidu liikmetele igas maakonnas ja nii peaks vajalik teave jõudma iga vaegnägijani.

Rahandusministeerium annab Pimedate Liidule üle 300 mündihoidikut, mis aitavad vaegnägijail kergemini eristada euromünte ja lihtsamini toime tulla sularahatoimingutes. Mündihoidik on väike plastmassist vahend, kuhu saab kaheksa eurosentide nominaali erinevatesse nn taskutesse paigutada ja seda on mugav taskus kaasas kanda.

Täiendavalt on Eesti Pangal kavas oktoobri jooksul saata koostöös Pimedate Liiduga vaegnägijaile 3000 DVD-d, mille peal on helindatud kaks trükist eesti ja vene keeles - rahandusministeeriumi koostatud eraisikutele mõeldud trükis "Tahad teada, kuidas euro Eestisse tuleb?" ja Pangaliidu koostatud trükis "Euro ja pangateenused".

Trükiste ja mündihoidikute üleandmine toimub Puuetega Inimeste Koja infopäeva raames.

Audiotrükis on valminud koostöös Euroopa Keskpangaga, mündihoidikud on toodetud koostöös Euroopa Komisjoniga.

Vaegnägijad moodustavad umbes 1,5% kogu elanikkonnast, olles sellega tähelepanuväärne osa ühiskonna infovajajatest. Vaegnägijad on ka teistes eurole üleläinud riikides olnud eraldi tähelepanu all ja Euroopa Keskpank on oma pikaajalisele kogemusele tuginedes välja töötanud nimetatud spetsiaalsed audiomaterjalid nii füüsiliseks kui ka elektrooniliseks levitamiseks.

Audiofailid on ka Euroveebis ja sotsiaalministeeriumi kodulehel. Samuti levitab neid Pimedate Liit ka Internetis ja pimedatele mõeldud raamatukogudes.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee