Keskpank on loengusarja raames eurot tutvustanud 3000 sularahakäitlejale

Kolm kuud kestnud Eesti Panga euro sularaha turvamärkide ja võltsingute koolitussarja 30 üritusel on uue raha turvamärkidega tutvunud veidi enam kui 3000 sularahakäitlejat.

Eesti Panga sularaha- ja turvaosakonna juhataja Rait Roosve sõnul on euro turvamärkide tutvustamine euroteavituse oluliseks osaks, sest eurole üleminekuga kaasneb paraku ka suurem võimalus kokku puutuda valerahaga. "Kuigi tegemist ei ole märkimisväärse ohuga, on inimeste teadlikkus uue raha tundmisel oluline. Koolituse korraldamine igas maakonnas andis hea võimaluse jõuda otse paljude sularahakäitlejateni," lisas Roosve.

Septembrist kuni detsembri keskpaigani viis keskpank läbi koolituse igas maakonnas. Loengusari oli suunatud inimestele, kes puutuvad igapäevases töös - väikekaupmehed, müüjad, bussijuhid - kokku sularahaga. Ürituste käigus tutvustasid Eesti Panga sularahaeksperdid euro raha, selle kujundust ning turvaelemente. Lisaks selgitati, kuidas eristada valeraha õigest. Osalejad said ülevaate ka eelseisva sularahavahetuse tähtsamatest põhimõtetest ja kuupäevadest ning kohapeal jagas keskpank kaasa infomaterjale.

Sularahakäitlejad tundsid koolitussarja vastu suurt huvi, mistõttu tuli mitmes maakonnas korraldada lisaloenguid. Kokku on Eesti Panga eksperdid viimase kolme kuu jooksul euro turvamärke tutvustanud 60 loengul. Eesti Pank on ka edaspidi valmis taolisi loengud korraldama, kui selle järgi ilmneb vajadus.

Euro sularaha koolitussarja viis Eesti Pank läbi koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) maakondlike arenduskeskustega ja koolitused olid osalejatele tasuta.

Taust
Eesti Pank korraldas juuni alguses euro sularaha ja võltsingute tipptasemel koolituse riigis valeraha levikut tõkestavate asutuste spetsialistidele. Lisaks koolitas keskpank kommertspankade ja teiste suuremate sularahakäitlejate (suuremad kauplusteketid, kütuse jaemüüjad jne) esindajaid, et nad saaksid oma ettevõtte teisi töötajaid edasi koolitada. Koolituse läbinud said kaasa edasikoolitamiseks vajalikud materjalid. Selliseid edasikoolitajate koolitusi korraldab Eesti Pank vastavalt vajadusele edaspidigi.

Sularaha tutvustamiseks kõigile Eesti elanikele toimub Eesti Panga ja Euroopa Keskpanga teavituskampaania, mille käigus tutvustatakse euro rahatähti ja nende turvamärke. Kampaania põhirõhk on televisioonil, täiendavalt kasutatakse trükimeediat ja välireklaami. Kampaania kestab novembri lõpust jaanuari keskpaigani. Euro pangatähtede turvamärke tutvustavaid teavitusklippe näeb Euroveebist.

Lisaks said kõik majapidamised otsepostitusega infovoldiku sularaha turvamärkide ja rahavahetuse põhimõtete kohta. Täpsem info otsepostituste kohta asub Euroveebis.

Eraldi infovoldikuid jagas Eesti Pank vaegnägijatele, et tutvustada neile uut sularaha ja nende turvamärke. Infovoldikute levitamisel on abiks olnud Pimedate Liit. Vaegnägijatele mõeldud audioteavitusega saab tutvuda Euroveebil.

Sularahaga tutvumiseks saavad inimesed osta alates detsembrist Eesti euromüntide stardikomplekte ja vahetada kroone euro pangatähtede vastu.

Lisainfo:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee