Keskpank tähistab oma 90. aastapäeva loengusarja ja kunagiste kontorite tähistamisega

Eesti Panga president ANDRES LIPSTOK esitleb täna, 15. aprillil kell 13 mälestustahvlit Eesti Panga ajaloolisel osakonnahoonel Tartus Munga tänaval, kus praegu paikneb haridusministeerium. Tahvli esitlusele järgneb algusega kell 14 Andres Lipstoki avalik loeng Tartu linnavalitsuses Eesti majanduse hetkeseisust ja euro kasutuselevõtu väljavaatest.

"Eesti lähiaja kõige olulisem eesmärk on euro kasutuselevõtt. Euroalaga ühinemise selge perspektiiv tõstab oluliselt Eesti usaldusväärsust ning on lähiajal peamine tegur majanduse toetamiseks," ütles Andres Lipstok. "Euro kasutuselevõtu eesmärki peavad toetama kõik tänased majanduspoliitilised sammud. Pean praegu silmas eelkõige vajalikke eelarvemuudatusi. Riigieelarve puudujääk ei saa ületada 3 protsenti SKPst ehk Eestil tuleb püsida Maastrichti kriteeriumiga ette antud piires. Eelarve korrigeerimine on ka üldisemalt võttes hädavajalik, et viia riigi rahandus kooskõlla muutunud majandusolukorraga ülemaailmse kriisi tingimustes," lisas ta.

Need ja muud teemad tulevad täna kõneks Tartu Raekojas toimuval loengul ja ettekannet on oodatud kuulama kõik, kes soovivad kaasa mõelda Eesti majanduse teemadel.

Tänavu mais möödub Eesti Panga asutamisest ja keskpanga tegevuse algusest 90 aastat ning selle tähtpäeva puhul on Eesti Pank tähistanud oma kunagised, üle Eesti asunud harukontorid mälestustahvlitega. "1918. aastal loodi Eesti Vabariik ning seejärel, 1919. aastal asutati iseseisva vabariigi keskpank, mis alustas oma tegevust 3. mail 90 aastat tagasi. Eesti Pank hindab riigi ajalugu ning tänavu täituva tähtpäeva puhul soovime meeles pidada ka oma ajalugu. Nii esitleb Eesti Pank mälestustahvleid oma kunagistel pangahoonetel ning ühtlasi soovime pöörata tähelepanu ka tulevikule ja teeme seda loengusarjaga, rääkides külastatavates linnades ka Eesti majanduse arengust," rääkis keskpanga president.

Kell 12, enne mälestustahvli esitlemist ja ettekande pidamist, esitleb Eesti Panga president Eesti Rahva Muuseumis selle 100. aastapäevale pühendatud meenemünti.

Eesti Pangal oli pärast Eesti Vabariigi asutamist kokku 12 kontorit ning tänavu aprillis ja mais esitlevad Eesti Panga juhatuse liikmed mälestustahvleid kunagiste osakondade hoonetel lisaks Tartule veel kaheksas linnas: Valgas, Võrus, Viljandis, Paides, Pärnus, Haapsalus, Kuressaares ja Rakveres. Eesti Panga hoone Narvas hävis sõja ajal ja Petseri maja on jäänud piiri taha. Peahoone Tallinnas, kus asub ka tänapäeval Eesti Pank, tähistati 2007. aastal.

Tartu pangahoone valmis 1936. aastal ning aastail 1937-1940 oli selles keskpanga harukontor. Taasiseseisvumisaja jooksul on selles majas tegutsenud kommertspangad, kasutatud büroopindadena ja alates 1. juulist 2001 asub selles Eesti Vabariigi haridusministeerium.

Andres Lipstoki slaidiesitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel.