Keskpank trahvis Eesti euromünte valesti käidelnud ettevõtteid

Eesti Pank trahvis reedel ettevõtteid Double Trade OÜ ja Näpi Invest OÜ, kes olid ostnud kaaseeljaotuse käigus SEB Pangalt Eesti euromünte ja ei suutnud neid ette näidata.

Kokkuleppel ettevõtetega anti neile täiendav tähtaeg neljapäevani müntide ettenäitamiseks, mis aga jäi ettevõtete poolt tegemata. Double Trade OÜ ja Näpi Invest OÜ juhatuse liige on sama isik.

Double Trade OÜ ja SEB Panga vahel sõlmitud lepingu alusel sai Double Trade kommertspangalt 9900 euro väärtuses Eesti euromünte. Eesti Pank määras leppetrahviks 15 490 krooni ehk 10 protsenti ettevõttele antud euro sularaha summast. Näpi Invest OÜ ja SEB Panga vahel sõlmitud lepingu alusel sai Näpi Invest kommertspangalt 1980 euro väärtuses Eesti euromünte. Eesti Pank määras leppetrahviks 3098 krooni ehk 10 protsenti ettevõttele antud euro sularaha summast.

Kui kommertspank või ettevõte on lasknud ringlusse sattuda euro sularaha enne 1. jaanuari, siis on Eesti Pangal õigus rikkujat trahvida 10 protsendiga summast, mida nad on saanud. Kui rikkujaks on ettevõte, kes ei tasu trahvi 7 pangapäeva jooksul, siis on Eesti Pangal õigus trahv sisse nõuda ettevõttele raha jaganud kommertspangalt.

Eesti Panga ja kommertspankade vahel sõlmitud eeljaotuslepingud näevad ette, et kommertspangad jagavad euro sularaha jaekaubandusettevõtetele, sularahakäitlejatele või firmadele, kes on muul põhjusel õigustatud selleks.

Nii kommertspangal kui ka kaaseeljaotuses osalenud ettevõttel on keelatud saadud euro sularaha enneaegselt, s.t enne 1. jaanuari välja anda ehk ringlusesse lasta. See on eeljaotuse ja kaaseeljaotuse lepingu oluline tingimus. Sularaha ringlusse laskmisel on erandiks elanike stardikomplektid, mida kommertspangad ja Eesti Post hakkavad müüma 1. detsembrist.

Uurimise esialgse info kohaselt pakuti Riias 14. novembril toimunud numismaatikute kokkutulekul müügiks kümmet ettevõtete jaoks komplekteeritud Eesti euromünte sisaldavat komplekti.

Eesti Pank kontrollis ettevõtteid, kes olid kaaseeljaotuse raames saanud Eesti euromünte sisaldavaid ettevõtete komplekte. Kontrollitud ettevõtetest kaks ei suutnud ette näidata ühtegi komplekti.

Taust
Ettevõtete jaoks komplekteeritud euromüntide komplektid ja elanike stardikomplektid on erineva eesmärgiga. Elanikele mõeldud stardikomplektid on mõeldud uute müntidega tutvumiseks ja 1. jaanuarist ostude sooritamiseks. Ettevõtetele mõeldud komplektid on selleks, et ettevõtted saaksid 1. jaanuarist anda klientidele vahetusraha tagasi eurodes.

Euro sularaha jagamine enne sularahavahetuse päeva on vajalik selleks, et tagada sujuv üleminek eurole. Ilma sularaha eeljaotamiseta pole võimalik tagada, et kommertspangad oleksid valmis vahetama kroone eurodeks ning ettevõtted oleksid valmis uuest aastast andma vahetusraha inimestele tagasi eurodes. Samasugust skeemi on kasutanud ka teised eurole üle läinud riigid.

Euro sularaha eeljaotus on protsess, mille käigus keskpank jagab kommertspankadele euro sularaha. Euro sularaha kaaseeljaotus on protsess, mille käigus kommertspank jagab ettevõtetele euro sularaha. Mõlemal juhul sõlmitakse lepingud ning sularaha antakse välja tagatiste vastu ehk ostetakse välja.

Ettevõtete komplekt jõuab ettevõtteni järgmist ahelat pidi: keskpank annab sularaha üle sularahakäitlejale G4S, kes pakendab sularaha ettevõtete stardikomplektiks. Seejärel transpordib G4S sularaha kommertspankadesse, kes on sõlminud lepingu keskpangaga. Kommertspangad omakorda jagavad sularaha ettevõtetele, kes on nendega sõlminud kaaseeljaotuse lepingud.

Lisainfo:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee