Keskpankade ühistegevus pingete leevendamiseks maailma rahaturgudel

Postitatud:

30.11.2011

EKP PRESSITEADE 30. november 2011

Keskpankade ühistegevus pingete leevendamiseks maailma rahaturgudel

Euroopa Keskpank, Inglise, Jaapani, Kanada ja Šveitsi keskpank ning USA Föderaalreserv teatasid täna kokkulepitud ühistegevusest suurendada oma panust globaalsele finantssüsteemile likviidsustoe pakkumisel. Eesmärk on leevendada finantsturgudel valitsevaid pingeid ning nende mõju majapidamistele ja ettevõtetele pakutavale krediidile, tõstes niiviisi majandusaktiivsust.

Nimetatud keskpangad leppisid kokku alandada USA dollarites likviidsust pakkuvate vahetustehingute kokkulepete määra 50 baaspunkti võrra. Uueks määraks on USA dollari üleöö intressi vahetustehing (OIS), millele lisandub 50 baaspunkti. Uut määra rakendatakse kõigile alates 5. detsembrist 2011 toimuvatele operatsioonidele. Vahetustehingute kokkulepete kehtivust on pikendatud 1. veebruarini 2013. Ühtlasi jätkavad Euroopa Keskpank ning Inglise, Jaapani ja Šveitsi keskpank kuni edasiste teadeteni kolmekuuliste pakkumismenetluste pakkumist.

Ettevaatusabinõuna on nimetatud pangad leppinud kokku kehtestada ka ajutised kahepoolsed likviidsust pakkuvate vahetustehingute kokkulepped, et anda likviidsust igas jurisdiktsioonis ja seal kehtivas vääringus, kui turutingimused seda nõuavad. Peale USA dollari pole praegu tarvidust likviidsust mõnes muus välisvääringus pakkuda, kuid keskpangad peavad vajalikuks vajalikud ettevalmistused ära teha, et vajaduse korral likviidsustuge võimaldavad operatsioonid kiiresti käiku lasta. Kõnealused kokkulepped välisvaluutas likviidsuse pakkumiseks kehtivad kuni 1. veebruarini 2013.

Euroopa Keskpanga otsus

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu koos teiste keskpankadega otsustas kehtestada ajutised vastastikused vahetustehingud. Selline ühistegevus võimaldab eurosüsteemil pakkuda vajaduse korral keskpankadele eurosid ning peale olemasolevate USA dollarites likviidsust lisavate operatsioonide pakkuda ka Jaapani jeenides, Suurbritannia naelsterlingites, Šveitsi frankides ja Kanada dollarites likviidsust lisavaid operatsioone.

EKP plaanib uue määraga teostada regulaarseid USA dollarites likviidsust lisavaid operatsioone, mille tähtaeg on ligikaudu kolm kuud ja üks nädal. Ajakava nendeks operatsioonideks, mis plaanitakse läbi viia repotehingutena kõlbulike tagatiste vastu ning fikseeritud intressimääraga pakkumismenetlusena, mille raames rahuldatakse kõik laenusoovid täies ulatuses, avaldatakse täna EKP kodulehel.

Lisaks vähendatakse kolmekuuliste USA dollarites operatsioonide algset lisatagatise nõuet 20%lt 12%le ning hakatakse iganädalaselt uuendama tagatiste arvestuses kasutatavat EUR/USD vahetuskurssi. Need muudatused hakkavad kehtima alates 7. detsembrist 2011 läbiviidavatele operatsioonidele. Operatsioonide üksikasjad avaldatakse EKP kodulehel muudetud protseduurides.

Lisainfo teiste keskpankade tegevuste kohta on saadaval järgmistel veebilehtedel:
Kanada keskpank (http://www.bankofcanada.ca)
Inglise Pank (http://www.bankofengland.co.uk )
Jaapani keskpank (http://www.boj.or.jp/en)
USA Föderaalreserv (http://www.federalreserve.gov)
Šveitsi keskpank (http://www.snb.ch)***
Euroopa Keskpank
Avalike suhete direktoraat
Pressi- ja infoosakond
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 1344 7455, Faks: +49 69 1344 7404
Internet: http://www.ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.