Konkurents välismaiste tööandjatega kiirendas palgakasvu

Orsolya Soosaar
Orsolya Soosaar
Eesti Panga ökonomist

Kolmandas kvartalis ulatus keskmine brutokuupalk Statistikaameti teatel 930 euroni ja kasvas aastavõrdluses 8,8%. Keskmise kuupalga kasv kiirenes rohkem kui keskmise tunnipalga oma ja see näitab, et kasvu kiirenemine tulenes ajutise loomuga palgakomponendist. Tööjõukulu kasv toodanguühiku kohta jätkus üsna kiires tempos.

Tegevusalade lõikes oli palgakasv laiapõhjaline, kuid esile võib tõsta ehituse ning veonduse ja laonduse tegevusala, kus konkurents välismaiste tööandjatega on iseäranis tugev. Välismaistele omanikele kuuluvates ettevõtetes kasvas palk 10,2%, Eesti eraettevõtetes 7,3%. Reaalpalk oli hooajalisi tegureid arvestades ligilähedane kriisieelse aja tipule 2008. aasta esimeses kvartalis.

Kuigi palkade kasvu kiirenemisse panustasid sel aastal nii alampalga tõus kui ka avaliku sektori palgakokkulepped, hoiab kvartaliarvestuses palgakasvu kiirena vaba tööjõu, eriti kvalifitseeritud töökäte nappus. Kriisieelse ajaga võrreldes on töötuse määr praegu kõrgem, kuid see on suuresti tingitud inimeste aktiivsemast osalemisest tööturul. Kui praegu oleks tööjõus osalemine kriisieelsel tasemel, jääks töötuse määr 8% asemel 4,6% juurde. Jõudsalt on kahanenud ka töötute arv ühe vaba töökoha kohta.

Eesti majanduse tasakaalu näitajad on kriisieelse ajaga võrreldes paranenud, näiteks jooksevkonto puudujääk on väiksem, laenukasv aeglasem ja võlakoormuse tase madalam. Kiire tööjõukulu kasv võib aga ohustada edasist kestlikku majandusarengut, sest ettevõtete seisukohalt võib kiire sisendihinna kasv tähendada kasumimarginaalide vähenemist. Sellise olukorra kestmine vähendab kasumiootusi ja muudab ettevõtted investeerimisotsuseid tehes ettevaatlikumaks.


Eesti Pank jälgib ja kommenteerib palkade arengut, kuna tööjõukulu mõjutab otseselt Eestis toodetavate kaupade ja teenuste hinda ning palgakasv on oluline indikaator hinnastabiilsuse seisukohast.

Eesti Panga kõneisikute pildid asuvad keskpanga fotopangas www.eestipank.ee/press/fotopank

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee