Laenu- ja liisinguportfell jäi juunis eelmise kuu 14,5 miljardi euro tasemele

Jaak Tõrs
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja

Ettevõtetele ja majapidamistele väljastatud laenude ja liisingu mahus juunis olulisi muutusi maiga võrreldes ei toimunud: portfelli suurus püsis eelmise kuu 14,5 miljardi euro tasemel. Kuigi majapidamistele antud laenude ja liisingu jääk väheneb jätkuvalt, on ettevõtetele väljastatud laenu- ja liisinguportfell eelmise aasta lõpuga võrreldes kaks protsenti kasvanud.

Kui 2012. aasta esimeses pooles kasvas ettevõtetele antud uute laenude ja liisingu maht igal kuul, siis juunis oli see 7% võrra väiksem. Samas oli ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli käive 16% suurem kui 2011. aasta juunis. Käive kasvas aastaga enim kaubanduses ja logistikasektoris. Sarnaselt ettevõtetele antud uutele laenudele kasvas aastaga ka eraisikutele väljastatud eluasemelaenude ja autoliisingu maht: 2011. aasta juuniga võrreldes vastavalt 20 ja 32 protsenti.

Väljastatud laenude intressimäärad juunis märkimisväärselt ei muutunud. Eluasemelaenude intressimäär püsis 2,9 protsendi tasemel. Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimäär kasvas pisut, 3,8 protsendini, kuid tegu on tavapärase kõikumisega.

Paranemist jätkas laenuportfelli kvaliteet, kuna üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenude maht maikuuga võrreldes vähenes. Viivislaenude osakaal moodustas juunis 4,4 protsenti. 

Ettevõtete ja majapidamiste hoiused kasvasid aastaga 10 protsenti. Maiga võrreldes hoiuste maht aga ei muutunud, kuna ettevõtete hoiused vähenesid sama palju kui majapidamiste hoiused suurenesid.

Pangad teenisid teises kvartalis 90 miljonit eurot puhaskasumit (31 protsenti rohkem kui möödunud aastal samal ajal). Eelmise kvartaliga võrreldes oli puhaskasum ligi 14 miljoni euro võrra väiksem. Kasumi vähenemise peamine põhjus oli väiksem laenukahjumite tagasiarvestus eelmise kvartaliga võrreldes. Lisaks vähenes ka pankade intressitulu: puhasintressitulu oli 4 miljoni euro võrra väiksem kui esimeses kvartalis.

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#treeMenu/FINANTSSEKTOR

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee