Laenu- ja liisinguportfelli maht püsis märtsis muutumatuna

 

  • Jaak Tõrs
  • Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja

Ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute maht ei muutunud märtsis võrreldes eelneva kuuga ning oli 14,4 miljardit eurot. Kuuga kasvas veidi ettevõtetele antud laenude ja liisingute maht, samal ajal kui majapidamiste eluaseme- ja tarbimislaenude jääk vähenes jätkuvalt. Nagu eelnevatel kuudel, nii ka märtsis suurenes majapidamiste autoliisingute maht.

Ettevõtetele märtsis väljastatud laenude käive kasvas nii eelmise kuuga kui ka aastatagusega võrreldes ning oli 19% suurem kui aasta tagasi. Aastaga kasvas laenukäive kiiremini kinnisvara- ja ehitussektoris ning kaubanduses. Käive vähenes ainult taristusektoris.

Ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude intressimäärad alanesid märtsis, ulatudes keskmiselt vastavalt 3,4% ja 3,1%ni. Osaliselt tingis selle kuuga 0,2 protsendipunkti võrra langenud kuue kuu EURIBOR.

Laenukvaliteet selle aasta esimestel kuudel ei muutunud. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis püsis aasta lõpu 4,8% tasemel.

Erinevalt eelnevatest kuudest vähenes märtsis majapidamiste ja ettevõtete hoiuste maht pankades. Seega aeglustus ka hoiuste aastakasv. Kui veebruaris kasvasid hoiused võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8,6%, siis märtsis oli vastav näitaja 7,3%.

Pangad teenisid esimeses kvartalis 104 miljonit eurot puhaskasumit ja viimase nelja kvartali kogukasum moodustas 1,9% pankade varadest. Pankade kasumlikkus püsis viimastes kvartalites pikaajalise keskmise tasemel. Puhaskasum suurenes kvartaliga 7 miljoni võrra ning see tulenes eelkõige varasematel perioodidel tehtud laenuallahindluste tagasiarvestusest.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja majapidamiste laenu- ja liisingumaht


Joonis 2. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressmäär ja 6 kuu EURIBOR


Joonis 3. Pankade puhaskasum ja laenukahjumid kvartalite kaupa

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee