Laenukasv jätkus maikuus mõõdukas tempos

Mari Tamm, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna spetsialist

Eesti ettevõtete ja eraisikute laenude ja liisingute maht kasvas mais 2,9 miljardit krooni ehk 1,1 protsendi võrra. Laenu- ja liisinguportfelli aastakasv taandus aprillikuu 23 protsendilt 21 protsendi tasemele mais.

Ettevõtete ja eraisikute hoiused suurenesid mais 1,1 miljardit krooni ehk ühe protsendi võrra. Hoiuste aastakasv jäi märtsi- ja aprillikuise 10 protsendi tasemele. Eraisikute hoiuste aastakasv püsis kolmandat kuud järjest 12 protsendi juures. 2008. aasta esimese viie kuuga on eraisikute hoiused suurenenud 4,2 miljardi krooni võrra, sellest 3,9 miljardit krooni tähtajaliste hoiustena, peegeldades jätkuvalt eraisikute valmidust säästa.

Kooskõlas majanduskeskkonna muutustega on kasvanud viivises olevate laenude maht. Üle 60 päevase makseviivitusega laenude maht kerkis aprilli 1,3 protsendilt 1,6 protsendini mais. Sarnaselt varasemate kuudega on kõige enam suurenenud viivises olevate laenude maht kinnisvarasektori ettevõtete puhul. Üle 60 päeva viivises olevate eluasemelaenude osatähtsus laenuportfellist tõusis 0,9 protsendi tasemele.

Eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmised intressimäärad on järginud EURIBORi arengut ning tõusnud vastavalt 5,6 protsendi ja 6,2 protsendi tasemele. Juunis ilmselt jätkub EURIBORi mõjul eraisikute ja ettevõtete laenude keskmiste intressimäärade tõus.


Joonis 1. Eesti ettevõtete ja eraisikute laenu ja liisingu aastakasv (%)


Joonis 2. Eesti ettevõtete ja eraisikute hoiuste maht (mln krooni) ja hoiuste aastakasvutempo (parem telg)


Joonis 3. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Eesti Pank avaldab kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel: www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/statistika/pangandusstatistika/tabelid/.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete büroo
Tel: 6680 965, 5126 843
E-post:
ingrid.mitt [at] epbe.ee