Laenuportfelli kasvu vedasid aprillis põllumajandus- ja tööstusettevõtted

Jana Kask
Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja asetäitja 

Eesti ettevõtetele ja majapidamistele antud laenude ja liisingute kogumahu aastakasv kiirenes aprillis 1,7%ni. Laenu- ja liisingportfell suurenes peamiselt ettevõtete laenumahu kasvu toel kuu jooksul 76 miljoni euro võrra 14,9 miljardi euroni.

Ettevõtete laenu- ja liisinguportfelli aastakasv kiirenes aprillis 2,1%ni. Kasv kiirenes eelkõige põllumajandus- ja tööstusettevõtete suurenenud laenamise tõttu – laenumaht neis sektorites kasvas mullusega võrreldes vastavalt 17% ja 9%. Kuigi kinnisvaraettevõtted said pankadelt ja liisingettevõtetelt aprillis ligi viiendiku võrra rohkem laenuvahendeid kui aasta tagasi, kujunes selle sektori laenujääk kuu lõpuks tagasimaksete tõttu aastatagusest pisut väiksemaks. Kinnisvara- ja ehitusettevõtetele antud laenud moodustavad samas endiselt ligi kolmandiku ettevõtetele antud laenude ja liisingute kogumahust.

Uute eluasemelaenude mahu aastakasv aeglustus aprillis esimese kvartali 35%lt 26%le. Kuna eluasemelaenulepinguid sõlmiti aprillis vaid 2% rohkem kui aasta varem, selgitab laenukäibe kasvu eelkõige laenuga ostetud eluaseme keskmise hinna tõus. Eluasemelaenuportfell suurenes kuu jooksul 12 miljoni euro võrra 5,9 miljardi euroni ning aastakasv oli 1,6%.

Laenuintressimäärad aprillis väga ei muutunud. Aprillis väljastatud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli vastavalt 2,6% ja 3,3%.

Üle 60 päeva maksetähtaega ületanud laenud moodustasid aprillis 1,9% laenuportfellist. Viivislaenud on püsinud sellel tasemel viimase poole aasta vältel. Eluasemelaenuportfellis oli üle 60 päeva viivist kandvaid laene 79 miljoni euro väärtuses ehk 1,3%.

Aprillis jätkus majapidamiste hoiuste tempokas kasv. Majapidamiste hoiuste aastakasv püsis eelmise kuu kõrgel 7,8% tasemel, mis peegeldab sissetulekute suhteliselt kiire kasvu jätkumist. Majapidamiste hoiustest mõnevõrra väiksemal määral suurenesid aprillis ettevõtete hoiused ning kokkuvõttes ulatus majapidamiste ja ettevõtete hoiuste kogumaht kuu lõpus 9,3 miljardi euroni.

Lisateave:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 6 680 959, 5 097 285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee