Laenuturg on kooskõlas majanduse sujuva kohandumisega

Jana Kask, Eesti Panga finantssektori poliitika peaspetsialist

Eesti eraisikutele ja ettevõtetele antud laenude ja liisingute kogumaht kasvas 2007. aasta detsembris 1,4 protsendi võrra ning aasta kasvutempo aeglustus 2006. aasta 51,5 protsendilt 30,2 protsendile. Laenuturu rahunemine peegeldab kogu majanduse sujuvat kohandumist tasakaaluka arengu suunas, kus muutused toimuvad eelkõige sisenõudluse pidurdumise kaudu. 2007. aasta detsembris anti välja ligi 60 protsenti vähem eluasemelaene kui aasta tagasi samal ajal. Maailma finantsturgude ebakindlus ei ole Eesti pangandusele olulist mõju avaldanud.

Eksportivate ettevõte head konkurentsivõimet ja positiivseid väljavaateid tõendab neile väljastatud laenude kasvutempo tõus 25 protsendini 2007. aasta detsembriks.

Eesti pankade laenuportfelli kvaliteet on hea ja pankade laenukahjumid rahvusvahelises võrdluses madalad, kuigi majanduskasvu aeglustudes on viivislaenude osakaalu teatud suurenemine paratamatu. Üle 60 päeva viivises olevate laenude maht oli 2007. aasta detsembri lõpus 1,6 miljardit krooni ehk 0,7 protsenti laenuportfellist. Portfellis suurimat osakaalu omavate eluasemelaenude kvaliteet on keskmisest parem.

Pangandussektori puhaskasumiks kujunes 2007. aastal 7,4 miljardit krooni, mis on enam kui poole rohkem võrreldes aastataguse tulemusega. Suurt rolli selles kasvus mängis tütarettevõtete teistel turgudel teenitud kasumite kasv. Pankade omakapitali tulukus tõusis ligi 30 protsendini ja nende efektiivsuse paranemist tunnistab kulu-tulu suhtarvu vähenemine 35,3 protsendini.

Ettevõtete pikaajaliste laenude ja eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks kujunes detsembris vastavalt 6,2 protsenti ning 5,8 protsenti. Viimaste kuude jooksul on uute laenude intressimäärad jätkuvalt peegeldanud muutusi Euribori arengus ning keskmised marginaalid ei ole Euribori suhtes oluliselt muutunud.

Eesti Pank avaldab alates 2008. aasta jaanuarist kord kuus kommentaari finantssektori olulisemate näitajate kohta. Vastav statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.