Loodav arveldusplatvorm muudab väärtpaberitehingud odavamaks ja kiiremaks

NASDAQ OMX Eesti Väärtpaberikeskus allkirjastas kolmapäeval Eesti Pangaga üleeuroopalise väärtpaberiarveldusplatvormiga TARGET2-Securities liitumise lepingu. Platvorm käivitub Eestis 2016. aastal ning muudab investorite jaoks piiriülesed väärtpaberitehingud kiiremaks, odavamaks ja turvalisemaks.

Kolmapäeval sõlmitud raamlepingule järgnevad keskse platvormiga ühendamise ettevalmistused, millesse on keskpanga ja keskdepositooriumi kõrval kaasatud ka kommertspangad, kes on väärtpaberituru kutselised osalised.

2012. aasta juuni lõpuks peavad Euroopa riikide väärtpaberite keskdepositooriumid andma teada, kas nad soovivad platvormiga liituda. Platvormi eesmärk on ühtlustada väärtpaberitega kauplemise võimalusi euroalal, muutes piiriülese väärtpaberiarvelduse lihtsamaks ja odavamaks, ning anda investoritele juurdepääs suuremale hulgale väärtpaberitele. Praeguseks on platvormiga TARGET2-Securities liitunud 15 Euroopa riigi keskdepositooriumid.

Ühisplatvormi TARGET2-Securities omanikud on euroala keskpangad. Platvormi toimimist hakkavad tagama Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia keskpangad. Platvorm käivitub 2015. aasta suvel, EVK liitub kolmandas laines 2016. aastal.

Eesti väärtpaberite keskregister on riigi põhiregister, mis peab arvestust kõigi Eestis tegutsevate aktsiaseltside aktsiaraamatute ning kõigi Eestis avatud väärtpaberi- ja pensionikontode üle. Keskregistrit peab AS Eesti Väärtpaberikeskus, mille omanik on NASDAQ OMX Tallinn.

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee