Lõppes Rahvusvahelise Valuutafondi delegatsiooni visiit Eestisse

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsioon lõpetas täna kümnepäevase missiooni Eestis. Eesti Panga presidendi Andres Lipstoki arvates olid kohtumised IMFiga sisukad. Fond jagas mitmeid Eesti Panga vaateid Eesti majanduse hetkeolukorrale ja väljavaadetele.

Lipstoki sõnul on eurole üleminek Eesti lähiaastate kõige tähtsam majanduspoliitiline eesmärk. Lipstoki sõnul jagab Eesti Pank IMFi seisukohta, et Eesti majanduse usaldusväärsuse tagamine ja tugevdamine eeldab senisest veelgi konservatiivsemat majandus- ja rahapoliitikat, seda eriti enne euro kasutuselevõttu.

"Eesti Pank toetab IMFi ja rahandusministeeriumi arvamust, et tuleb jätkata distsiplineeritud eelarvepoliitikaga ning planeerida kulutusi pika aja peale ette. Eelarvepoliitika peab soodustama võimalikult kiiret euro kasutuselevõttu, vähendama ülekuumenemise riske ja ennetama elanikkonna vananemisega seotud probleeme," ütles Lipstok. Samas tuleb riigieelarvest piisavalt rahastada valdkondi, mis on riigi toimimise seisukohalt olulised, lisas ta.

"Eesti majanduse konkurentsivõime tagamiseks tuleb Eesti ettevõtjatel pöörata tähelepanu tootlikkuse edendamisele. Palgakasv ei tohi ületada tootlikkuse kasvu, sest vastasel juhul kahaneb ettevõtete konkurentsivõime ning majanduses tekivad probleemid," rõhutas Lipstok. Eesti peab kasutama ka kõiki võimalusi, mida pakub Euroopa Liidu ühine tööjõuturg. Vaba liikumine on kõigi Euroopa Liidu kodanike põhiõigus ning kui vabu töökohti ei täida Eesti inimesed, on teiste Euroopa Liidu kodanike kaasamine arusaadav ja kõigile kasulik, ütles ta.

Eesti Pank jagab IMFi arvamust, et Eesti finantssektor on tugev ja olulisi riske ei ole näha. Samas peab pankade riskijuhtimine olema tõhus, et olla valmis majanduse halvemateks aegadeks. "IMF kinnitab, et Eesti Panga finants- ja rahapoliitika meetmed olid samm õiges suunas, kuid nagu me ka ise oleme öelnud, kannavad need eelkõige signaali tähendust. Keskpank andis Eesti pankadele ja laenuvõtjatele selge sõnumi, et ülekuumenemise võimalust tuleb pidada tõsiseks," sõnas Lipstok.

IMFi missiooni aluseks oli fondi põhikirja IV artikkel, mille kohaselt IMFi esindajad arutavad kõikide liikmesriikidega kord aastas olulisi majanduspoliitilisi teemasid. See aitab tagada rahvusvahelise rahasüsteemi stabiilsust. Novembris valmib visiidi tulemusena IMFi põhjalikum majanduspoliitiline hinnang Eestile.