Maailma majanduse nõrkus kajastub Eesti ekspordinäitajates

Juuli ja augusti negatiivne ekspordi aastakasv kinnitab, et väliskonjunktuur on Eesti jaoks keskmiselt juba halvem kui eelmise aasta samal ajal. Viimastel kuudel on maailma majandus nõrgenenud jätkuvalt ning see on omakorda viinud kaubavoogude edasisele alanemisele.

Majandussurutise ilmingud on üha selgemini nähtavad ka Euroopas - Soome kui Eesti peamise ekspordipartneri impordinõudlus on juba väiksem kui eelmise aasta samal ajal. See tähendab ühtlasi nõudluse vähenemist enamike Eesti kaupade ja teenuste osas. Nii aeglustuski Eesti kaupade ekspordi reaalkasv 2001.a teises kvartalis pea nullilähedaseks (0,8%) ning kolmandas kvartalis on see tõenäoliselt negatiivne.

Kõige selgemalt avaldub väliskeskkonna halvenemine Eesti elektroonika allhanketööstuse märgatavalt kahanevates käibenumbrites. Muude kaupade ja teenuste ekspordi kasv püsib üleminekumajandusega riigi kohta siiani veel normaalsel tasemel. Majanduskasvu jätkumise seisukohalt on peamiseks eelduseks ekspordimahtude säilimine võimalikult paljudes tööstusharudes.

Eesti Panga rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900