Maailmamajanduse kasvu aeglustumine pole Eestisse veel jõudnud

Kuigi kolmandas kvartalis toimus maailma majanduskliima märgatav jahenemine, ei erinenud Eesti 4,9-protsendiline majanduskasv oluliselt esimese poolaasta vastavast näitajast. See tähendab, et maailma majanduskasvu aeglustumine avaldub Eestis paari kvartali pikkuse viitajaga, mistõttu suurenes kolmandas kvartalis mõnevõrra kasvutempo erinevus Euroopa Liidu suhtes, ulatudes 3,6 protsendipunktini.

Tellimuste vähenemine eksportivas sektoris peegeldab samas seda, et maailmas valitsevad trendid on juba jõudmas ka Eesti reaalmajandusse. Kaubaekspordi mahtude vähenemine kinnitab, et välismaine nõudluskeskkond on juba halvem kui eelmise aasta samal ajal. See annab alust eeldada, et üleüldine surutis hakkab kanduma üha enam ka siinsesse majandusruumi ning tõenäoliselt leiab aset majanduskasvu aeglustumine. Eesti Panga prognoosi kohaselt kujuneb 2002. aastal majanduskasvuks 3,5 protsenti.