Maailmapanga peaökonomist: Euroopa majandusmudeli häid külgi peab hoidma

Euroopas on optimismiks põhjust — siinne majandusmudel vajab küll kohandamist, kuid selles on palju positiivset,  kinnitas Eestit külastanud Maailmapanga Euroopa ja Kesk-Aasia piirkonna peaökonomist Indermit Gill.

Gill tutvustas täna Tallinnas värsket uurimust Euroopa konkurentsivõimest ja kasvueeldustest, kus võetakse kokku Euroopa majandusmudeli edu viimase 50 aasta jooksul ja selle tulevik muutuvas majanduskliimas. “Euroopa mudel on viimastel kümnenditel üle elanud kaks suurt välist muutust — globaalsele tööturule sisenes Aasiast umbes miljard inimest ning USAs toimus majandusstruktuuri muutnud infotehnoloogiline revolutsioon. Kuid ka Euroopa mudel on ennast mitmes valdkonnas tõestanud,” kinnitas Gill.
Raport jagab Euroopa mudeli kuueks osaks — valitsussektor, tööturg, innovatsioon, ettevõtlus, finantssektor ja kaubandus. Euroopa suureks saavutuseks on Gilli sõnul riikide rikkuse kasvu ühtlustumine, mis on aidanud ja aitab siiani madala ja keskmise sissetulekuga maadel areneda keskmise ja kõrgema sissetulekuga piirkondadeks.

Sellist arengut on eelkõige toetanud regioonisisene kaubandus- ja finantsintegratsioon, mis on Euroopa mudeli tugevus. Samuti pole Euroopa turgude toimimisele ettevõtluse ja innovatsiooni seisukohalt palju ette heita, suurimaks probleemiks on Maailmapanga peaökonomisti sõnul aga tööturg ning valitsussektori suured ja paiguti ebaefektiivsed kulud. Euroopa sotsiaalkulutused moodustavad peaaegu 60 protsenti kogu maailma riikide samalaadsetest ning elanikkonna vananemise tõttu on need ilma poliitika olulise muutuseta pigem kasvamas, mistõttu on raske ülejäänud maailmaga sammu pidada. “Igal aastal lahkub Euroopas tööturult umbes miljon inimest, neis tingimustes on kindlasti vaja muutusi,” kinnitas Gill.
Gilli sõnul on Euroopa, sealhulgas ka Ida-Euroopa ja Eesti majandus suuresti arenenud õiges tempos. “Eestis on aastatel 2002-2009 märgatavalt kasvanud tootlikkus ja eksport, nagu ka ülejäänud uutes Euroopa Liidu liikmesriikides. Väikesele riigile on avatud majanduse mudel ainuvõimalik,” ütles ta.

Maailmapanga uuring “Golden Growth: Restoring the lustre of the European economic model“ on ülevaade kogu kontinendi majandusarengust, hõlmatud on 45 riiki. Eesti Pangas toimunud seminaril osales ka Maailmapanga regionaalne juhtivökonomist Juan Zalduendo, kes on lähemalt vaadelnud finantssektori lõimumist Euroopas. Uuringuga saab tutvuda Maailmapanga koduleheküljel: www.worldbank.org/goldengrowth .
Seminari korraldasid Rahandusministeerium ja Eesti Pank.

Lisateave:
Liisi Poll
Rahandusministeerium
avalike suhete osakond
telefon: 611 3049
liisi.poll [at] fin.ee 

Ingrid Mitt
Eesti Pank
eurosüsteem
avalike suhete allosakond
tel: 668 0965, 512 6843
e-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee