Madis Mülleri avasõna Eesti Panga sünnipäevanäituse avamisel

Asepresidendi Madis Mülleri avasõna Eesti Panga 95. aastapäevale pühendatud erinäituse „Eesti Pank 95. Eesti Vabariigi riigipank 1919–1939ˮ avamisel ja aastapäevale pühendatud tervikasja esitlemisel Eesti Panga muuseumis 3. mail 2014. 

Täna on Eesti Panga 95. aastapäev. 3. mail 1919 kanti Eesti Panga pearaamatusse panga põhikapital summas 10 miljonit marka. Seda päeva tähistamegi panga aastapäevana, kuigi pank asutati Ajutise Valituse otsusega 24. veebruaril, mil kinnitati panga põhikiri.

Miks oli ühel noorel riigil vaja keskpanka? Valitsuski oli ju nime poolest „ajutineˮ. Aga sellepärast, et iga iseseisev riik vajab tugevat rahasüsteemi ja usaldusväärset raha. Seda ülesannet hakkaski Eesti Pank noores vabariigis täitma.

Algusajad olid keerulised, kõik ei toiminud kohe nii, nagu sooviti. Lõpuks jõuti arusaamani, et keskpank peab oma ülesannete täitmiseks loobuma kommertsteenuste pakkumisest ja olema valitsusest sõltumatu. See on ka üks tänapäeva keskpanganduse alustalasid.

Nagu toona, peab Eesti Pank ka nüüd hoolitsema raharingluse eest ja tagama, et ringleval rahal oleks piisavalt katet ja keskpangal jätkuks varasid.

Inimesed usaldavad raha vaid siis, kui nad teavad, et raha väärtus muutub aja jooksul ootuspäraselt ehk hinnatõus on väike ja prognoositav. Selle traditsioonilise rahapoliitika valdkonda kuuluva ülesande täitmiseks hindab keskpank majanduse arengut, hinnasurvet ja intressimäärasid. Alates 2011. aastast, kui Eesti Pangast sai euroala liikmesriigi keskpank, teeme seda koos teiste eurosüsteemi liikmetega.

Tänapäeval on väga oluline märksõna pankade tugevus. Stabiilne, tugev ja usaldusväärne pangandus kindlustab, et raha on stabiilne ja inimesed saavad seda kasutada endale sobival moel: hoiustada pangas, maksta kaardiga või sularahas.  

Eesti Pangal on ülesandeid veelgi, kuid need on ehk peamised, mille pärast on ühele iseseisvale riigile vaja keskpanka.

Meil ei ole Eesti Pangana ette näidata 95 järjestikust tegutsemisaastat, kuid järjepidevuse mõttes on oluline, et teaksime – iseseisva Eesti Vabariigi üks oluline osa on iseseisev keskpank. Kui Eesti 1991. aastal taasiseseisvus, taastati ka Eesti Panga tegevus. Keskpank on iseseisva ja iseseisvat majanduspoliitikat kujundava riigi üks alustalasid.

Siinkohal tahan rõhutada asjaolu, mis kipub paljudel ikka aeg-ajalt meelest minema. Ka praegu, kui Eesti Pank laseb ringlusse Euroopa ühisraha eurot, on ta ikkagi iseseisev. Keskpangast ei tee keskpanka ainult kasutatav vääring, vaid sõltumatus päevapoliitikast ja pühendumine väga selgetele, seadusest tulenevatele pikaajalistele eesmärkidele.

Kuidas keskpangandus Eestis alguse sai, millised olid toonased majandusolud ja milline oli keskpanga roll, sellest räägib täna avatav näitus. Mina omalt poolt tänan teid kõiki kohale tulemast ja meiega koos panga aastapäeva tähistamast. Loodan, et leiate tänasest päevast enda jaoks midagi huvitavat ja tunnete iseseisva Eesti Vabariigi üle uhkust.