Maikuu tarbijahinnaindeks

Inflatsiooni kiirenemise kõrgpunkt jääb II kvartalisse.

Maikuu tarbijahindade kasv (0,7% võrreldes aprilliga) oli käesoleva aasta algusele omaselt kiire. Pole välistatud, et aprilli tasemest (6,4%) kõrgem aastakasv tähistab seekord nüüd juba inflatsiooni kiirenemise kõrgpunkti käesoleval aastal, millest edasi on oodata tarbijahindade tõusu aeglustumist.

Maikuu jooksul suurenes tarbijahindade kiiret kasvu toetavate tegurite hulk: lisaks varasemates kommentaarides nimetatud toiduainehindadele (ka nende kasv oli oodatust kiirem) lisandusid viimaste nädalate jooksul taas surved naftaturult ning USA dollari tõusev kurss. Samas olid dollar ja nafta juba varem tarbijahindasid ülespoole surunud, mistõttu nendega seotud deflatsioonilised ootused lükkuvad mõnevõrra edasi.