Majanduse kasvutempo püsib

Statistikameti kiirhinnangu järgi oli Eesti majanduse aastakasv tänavu esimeses kvartalis 11,6 protsenti.

"Võrreldes eelmise aasta teise poolega ei ole SKP kasvutempo raugenud. Majanduskasvu kiirhinnangu kõrvutamine teadaolevate välis- ja sisekaubanduse andmetega viitab sisenõudluse ehk tarbimise ja investeeringute suurenenud panusele," kommenteeris majanduskasvu näitajat Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna nõunik Andres Saarniit.

Saarniit ütles, et kuigi SKP reaalkasv on samasugune kui eelmise aasta teisel poolel, võivad majanduse tasakaalustamatusega seotud riskid olla isegi suuremad. Välisraha sissevoolul tugineva sisenõudluse kiirenemine seab ohtu Eesti majanduse tasakaalu edasise paranemise. Tugevnenud palgasurved koos tööjõu ja muude ressursside nappusega mõnedes majandussektorites võivad mõjutada inflatsioonitaset, kuigi esialgu ei pruugi see veel välja paista, lisas Saarniit.

Eesti Pank prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 8,1 protsenti.