Majanduskasv kiireneb, välistasakaal ei parane

Eesti Statistikaameti esialgse hinnangu kohaselt kiirenes Eesti sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasv III kvartalis 3,5%lt 4,3%ni.

"Uudist majanduskasvutempo kiirenemise kohta varjutab tõsiasi, et sisenõudlus oli ilmselt endiselt peamiseks kasvuallikaks. Suure tõenäosusega on investeeringute osatähtsus SKP-s üle 30% ja eratarbimise kasv kiire," kommenteeris Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna majanduspoliitika allosakonna juhataja Andres Saarniit. "Majanduskasvu kiirenemiseks on peamine tõuge tulnud väliskeskkonna paranemisest. Samas ei olnud paranemine veel piisavalt tugev, et kindlustada positiivsemaid tulevikuväljavaateid ja tasakaalustada Eesti sisenõudluse ennakkasvu."

Eesti Panga prognoosi kohaselt kujuneb järgmise aasta majanduskasvuks 5,2%, kuid selle eelduseks on sisenõudluse, ennekõike eratarbimise, vähenemine ja ekspordimahtude suurenemine.