Majanduskasv oodatust tugevam

SKP kasv 5,2% on oodatust parem, sest 2000. a lõpus Ameerika Ühendriikidest alguse saanud majanduskasvu kiire aeglustumine on viimastel kuudel tugevamat mõju avaldanud Eesti peamistele ekspordipartneritele Euroopas. See tõi kaasa väliskaubanduse aktiivsuse vähenemise.

Käesoleva aasta esimese poole 5% ületava SKP kasvutempo eelduseks peab Eesti Pank maailmamajanduse praegusest kiiremat kasvu. Eeldades, et sisenõudluse kasvutempo I kvartali omaga võrreldes ei kiirenenud, on Eesti oma positsioone eksportturgudel isegi paranenud.

Ekspordipositsiooni suhteline tugevnemine viitab sellele, et majanduse kasvutempo erinevus Euroopa Liidu suhtes säilis või isegi suurenes Eesti kasuks eelmise aasta ja I kvartaliga võrreldes. Ettevaates peame siiski arvestame välisnõudluse veelgi kiirema languse võimalustega.