Majanduskasvu aeglustumine pärsib palgatõstmise võimalusi

Natalja Viilmann, Eesti Panga ökonomist

Eesti tööturg taastus 2011. aastal majanduslangusest. Keskpanga värskest tööturu ülevaatest selgub, et hõive kasvas nii lähiajaloo kui ka teiste Euroopa riikide võrdluses ülikiiresti, tööjõus osalemise määr oli rekordkõrge ja tööpuudus alanes märgatavalt. Samal ajal aga suurenes töötute hulgas pikaajaliste töötute osakaal, mis aasta lõpuks oli ligi 60 protsenti.

2011. aasta lõpus alanud majanduskasvu pidurdumine võib pikaajaliste töötute osakaalu edaspidi veelgi suurendada. Kauakestev tööelust eemalolek kahandab töö leidmise tõenäosust ning suurendab ohtu, et inimene kaotab lootuse tööd leida. Seetõttu on tööturupoliitika põhiülesanne just pikaajaliste töötute konkurentsivõime suurendamine.

Hõive taastudes kiirenes 2011. aastal keskmise palga kasv, mis erasektoris algas varem ja oli kiirem. Tööjõu tootlikkus kasvas majanduse taastumise alguses kiires tempos, kuid seejärel on kasvutempo järjest alanenud. 2011. aasta viimases kvartalis tootlikkus isegi langes majanduskasvu aeglustumise tõttu. Kui majanduskasv aeglustub ka järgnevates kvartalites, on tõenäoline, et palgakasv ületab taas tööjõu tootlikkuse kasvu. See võib panna ettevõtjad surve alla oma toodangu hindu tõsta või palgakulu töötajate arvu vähendades alandada.

Selleks, et vältida majanduse tasakaalu ohustavat inflatsioonisurvet, tuleb praeguses ebakindlas majanduskeskkonnas hoiduda liialt optimistlikest palgaootustest ja -nõudmistest.

Eesti Panga Tööturu Ülevaadet saab täispikkuses lugeda Eesti Panga veebilehel siin.

Lisainfo:
Hanna Vaga
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0959, 50 972 85
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee
www.eestipank.ee