Majanduskasvu jätkumine sõltub sisemaise nõudluse taastumisest

Ülo Kaasik, Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja

Statistikaameti kiirhinnangul kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2010. aasta kolmandas kvartalis aastatagusega võrreldes 4,7%. Käesoleva aasta teise kvartaliga võrreldes suurenes SKP sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritult 0,5%, mis on mõnevõrra aeglasem eelnevate kvartalite kasvust.

Väliskaubanduskäive kasvas kiirelt ka kolmandas kvartalis. Nii eksport kui ka import suurenesid aasta arvestuses jooksevhindades ligikaudu kolmandiku võrra. Ekspordikasv peegeldab meie peamiste ekspordipartnerite majandusaktiivsuse kiiret kasvu ning Eesti ettevõtete võimekust seda ära kasutada.

Kolmandas kvartalis ulatus tööstustoodangu ekspordimaht läbi aegade kõrgeimale tasemele. Vaatamata jätkuvalt nõrgale sisenõudlusele hakkas ka tööstustoodangu müük siseturul aasta arvestuses kasvama, kuigi kriisieelse tasemega võrreldes on see siiski ligi veerandi võrra väiksem.

Jaemüük jäi kolmandas kvartalis aastataguse taseme lähedale. Jaemüügi languse peatumine annab ilmselt märku ka eratarbimise stabiliseerumisest. Tarbija ostujõud hakkab hõive kasvades aegamööda taastuma. Kuna aga tööpuudus on endiselt suur, püsib tarbija sissetulekute ning ostujõu tase siiski veel lähiaastatelgi nõrk.

Kuigi enamikul tööstusettevõtetel on veel ebapiisavalt rakendatud tootmisressursse, hakkab olemasolev tootmisvõimsuse varu ammenduma, kuna müügimaht kasvab kiiresti. See viitab lisainvesteeringute vajadusele. Kasvule orienteeritud ettevõtete jaoks on soodne aeg kasutada madalast kapitalihinnast ning vaba tööjõu kättesaadavusest tulenevaid võimalusi.

Majandusaktiivsust mõjutab lähiajal nii Eestis kui ka mujal maailmas kasvu ühekordselt panustanud tegurite mõju taandumine. Vaibumas on nii eelarvepoliitiliste stiimulite kui ka ladude täitmise mõju. Seetõttu kujundab lähiaja majandusarengut pigem eratarbimise ja investeeringute taastumine.

Lisainfo:
Hanna Vaga
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0959, 509 7285
E-post: hanna.vaga [at] eestipank.ee