Majanduskasvu taga on suured investeeringud ning välisraha sissevool

Statistikaameti esialgsetel andmetel kasvas sisemajanduse koguprodukt (SKP) esimeses kvartalis 5,2 protsenti.

"SKP täpsustatud andmed kinnitavad esimese kvartali maksebilansi infot, et majanduskasv rajaneb endiselt sisenõudlusel ja välislaenudel," kommenteeris Eesti Panga keskpangapoliitika osakonna majanduspoliitika allosakonna juhataja Andres Saarniit.

Eratarbimise kasv on jäänud möödunud aasta lõpu tasemele ja on väiksem kui mullu suvel ja sügisel. Samas on investeeringute kasv aga senisest suurem ning põhivarasse paigutatud kapitali ja varude kasvu osatähtsus SKP suhtes on jõudnud 38 protsendini. "Et selle taga oli mitmeid ühekordseid rahapaigutusi, siis eeldame juba lähiajal investeeringunõudluse vähenemist. Kui ei toimu hüpet ekspordi poolel, siis on lähiajal eeldada ka majanduskasvu aeglustumist," arvas Saarniit. Ka investeeringud on tehtud eeldusel, et oodatakse ekspordikasv edaspidi kiireneb. Ilma selle eelduseta oleks Eesti praegune võlakoorem - 68 protsenti SKP suhtes - juba selgelt üle jõu käiv. Käesoleva aasta esimeses kvartalis kasvas koguvälisvõlg 4,5 miljardi krooni võrra.