Majanduslanguse pidurdumine kajastub tööturul

Natalja Viilmann, Eesti Panga ökonomist

Tänavu kolmandas kvartalis kasvas statistikaameti andmeil Eestis töötute arv hinnanguliselt 102 000 inimeseni. Samas on töötuse kasvukiirus oluliselt pidurdunud ja kasvanud on tööjõus osalejate arv.

Kolmanda kvartali positiivsemad uudised puudutavad tööjõus osalemist ja hõivet. Kuigi tööotsingutest loobunute arv kasvas jätkuvalt, on tööjõus osalejate arv kvartali jooksul ligi 16 000 inimese võrra suurenenud.

Hõivatute struktuuris jätkusid suured muutused. Eelneva kvartaliga võrreldes suurenes hõivatute arv 5 500 võrra, mis on paljuski hooajaline, kuid aastatagusega võrreldes langus pidurdus. Analoogselt varasemate majanduslangustega, mõjutab töötuse probleem valusamalt niigi probleemsemaid rühmi - noori, madala kvalifikatsiooniga ning ajutisi töötajaid.

Kolmandas kvartalis suurenes ettevõtjate ja üksikettevõtjate arv, seda eelkõige ehituses, info- ja sideteenustes ning kinnisvarategevuses. Samas vähenes jätkuvalt palgasaajate arv, muutused olid peamiselt koondunud ehitusse ja töötlevasse tööstusse.

Kui majandusprognooside kohaselt peaksid majanduskasvu numbrid jõudma positiivsele poolele 2010. aasta esimesel poolel, siis uute töökohtade loomist võib ennustada alles olulise viitaja möödumisel. Seetõttu jätkub töötuse määra tõus ka 2010. aastal, kuid juba oluliselt aeglasemas tempos.

Ülemaailmse finants- ja majanduskriisi mõjul on enamik riike silmitsi töökohtade vähenemise ja töötuse kasvuga seotud probleemidega. Pikemas perspektiivis tõusetub küsimus, kui suur osa hüppeliselt kasvanud töötute arvust muutub oma loomult struktuurseks, liikudes pikaajaliste töötute hulka või langedes tööjõust välja.