Majapidamiste hoiuste maht ületas 4 miljardi euro taseme

Viljar Vald, Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna spetsialist

Ettevõtete laenukäive vähenes veebruaris. Ettevõtetele väljastati kokku 421 miljoni euro eest laene, liisinguid ja faktooringuid, mida on ligi 4% vähem kui mullu veebruaris. Enamikus sektorites, sealhulgas kinnisvara-, logistika- ja tööstussektoris, laenukäive kahanes. Seevastu on juba mitmendat kuud aktiivseim olnud põllumajandus, kus laenu- ja liisingukäive suurenes veebruaris aastatagusega võrreldes ligi kaks korda. Ka kaubandussektori laenu- ja liisingukäive kasvas mitmendat kuud järjest. Viimastel kuudel on laenukäivet tõstnud arvelduskrediidi käibe kasv, mis moodustas laenukäibest üle poole.

26,5 miljoni eurose käibega eluasemelaenude turul veebruaris olulisi muutusi ei toimunud. Laenukäive oli 2 miljoni euro võrra suurem kui jaanuaris, kuid siiski 1% väiksem kui möödunud aasta veebruaris ning võrreldav 2003. aasta alguse näitajaga.

Selge elavnemine jätkub aga autoliisingu turul, kus käive oli teist kuud järjest aastatagusest kaks korda suurem. Veebruari uusmüügi maht oli 14,2 miljonit eurot, mis on võrreldav 2004. aasta alguse tasemega.

Reaalsektori finantseerimisportfelli maht langes veebruari lõpus alla 15 miljardi euro. Kuuga vähenes portfelli maht 0,5% 14,9 miljardi euroni. Ettevõtete krediidiportfell oli veebruari lõpus 10,3% ja majapidamiste portfell 3,7% väiksem kui aasta tagasi.

Eluasemelaenude keskmine intressimarginaal langes veidi. Intressimarginaaliks kujunes 1,9%, kuid eluasemelaenude keskmine intressimäär tõusis 3,3%ni, kuna veebruaris kerkis enamiku laenude baasintressimääraks olev kuue kuu EURIBOR 1,35%ni. Volatiilsem ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär tõusis 4,3%ni ning marginaal 2,9%ni, kuid tõus jäi tavapärase kõikumise piiresse.

Laenuportfelli kvaliteet veebruaris kuigi palju ei muutunud. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude maht alanes küll 9 miljoni euro võrra, kuid halbade laenude osakaal portfellis jäi laenuportfelli kahanemisest tingituna 6,4% tasemele.

Majapidamistel on raha pangakontodel rohkem kui kunagi varem. Majapidamiste hoiused kasvasid madalatele hoiuseintressimääradele vaatamata veebruaris enam kui 70 miljoni euro võrra ning ületasid esimest korda 4 miljardi euro taseme. Kogu reaalsektori hoiuste maht aga kahanes ettevõtete hoiuste vähenemise tõttu kuuga ligi 55 miljoni euro võrra. Seetõttu aeglustus ka hoiuste aastakasv veebruaris 4,6%ni.


Joonis 1. Kuu jooksul ettevõtetele väljastatud lühiajalised ja pikaajalised laenud ja liisingud


Joonis 2. Autoliisingu käive


Joonis 3. Ettevõtete ja majapidamiste hoiused

Lisateave:
Viljar Rääsk
Avalike suhete büroo
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask [at] eestipank.ee (    )