Majapidamiste ja ettevõtete hoiuste maht ületas veebruaris 8 miljardit eurot

Jaak Tõrs, Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja

Pankade poolt majapidamistele ja ettevõtetele väljastatud laenude ja liisingute maht oli veebruaris 14,4 miljardit eurot ehk 3,6 protsenti väiksem kui aasta tagasi. Väljastatud uute laenude ja liisingute maht jääb tagasimaksetele jätkuvalt alla.

Kuigi laenu- ja liisinguportfelli maht vähenes, jätkas nii ettevõtetele kui ka majapidamistele väljastatud laenude käive eelneva aastaga võrreldes kasvu. Ettevõtetele antud laenude käive oli eelmise aasta veebruariga võrreldes 27 protsenti suurem ja kiiremini kasvasid lühiajalise tähtajaga laenud. Keskmiselt enam suurenes laenukäive kaubanduses ning kinnisvara- ja ehitussektoris.

Majapidamistele antud eluasemelaenude käive suurenes 2011. aasta veebruariga võrreldes üle 30 protsendi. Käibe suhteliselt kiire kasvu tingis eelmise aasta veebruari tagasihoidlik maht. Jätkuvalt kasvab kõige kiiremini eraisikute autoliising, mille käive oli veebruaris 60 protsenti suurem kui aasta tagasi.

Väljastatud laenude intressimäärasid mõjutas alanev kuue kuu EURIBOR, mis eelneva kuuga võrreldes vähenes 0,2 protsentipunkti. Samavõrra kahanes ka väljastatud eluasemelaenude keskmine intressimäär, mis oli veebruaris 3,3 protsenti. Ettevõtetele väljastatud laenude keskmine intressimäär kasvas veidi (4,5 protsendile), kuid tegu on tavapärase kõikumisega.

Laenukvaliteedis veebruaris olulisi muutusi ei toimunud. Üle 60 päeva maksetähtaega ületavate laenude osakaal laenuportfellis jäi eelmise kuu 4,8 protsendi tasemele.

Nagu varasematel kuudel, kasvas majapidamiste ja ettevõtete hoiuste maht ka veebruaris jõudsalt, ületades esimest korda 8 miljardi euro taseme. Enim on hoiuseid suurendanud majapidamised, kelle hoiusummad kasvasid aastaga 10 protsenti. Võrreldes varasemate kuudega suurenesid veebruaris jõudsalt ka ettevõtete hoiused, mille aastakasv küündis 7 protsendile. Sellise tempoga suurenesid ettevõtete hoiused viimati 2010. aasta lõpus.

Joonis 1. Majapidamistele kuu jooksul väljastatud laenud ja liisingud

Joonis 2. Kuu jooksul välja antud eluasemelaenude ja ettevõtete pikaajaliste laenude kaalutud keskmine intressimäär ja 6 kuu EURIBOR

Joonis 3. Eesti ettevõtete ja majapidamiste hoiuste maht ja aastakasv

Finantssektori statistika ja selle avaldamiskalender on kättesaadav Eesti Panga kodulehel.

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud:
 press [at] eestipank.ee