Majapidamiste laenukohustuste vähenemine on peatunud

Taavi Raudsaar
Taavi Raudsaar
Eesti Panga finantssektori poliitika allosakonna peaspetsialist

Majapidamiste laenukohustuste maht kasvas 2012. aasta kolmandas kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 0,5%. Eestis tegutsevatest pankadest ja teistest finantsasutustest võetud laenukohustuste maht jäi kolmandas kvartalis ligikaudu sama suureks kui teises kvartalis. Samas on viimastel aastatel suurenenud kodumaistest ettevõtetest ja välismaalt võetud laenukohustuste maht.  Aastavõrdluses vähenes majapidamiste laenukohustuste maht siiski veel 1,4%.

Ettevõtete laenukohustuste aastakasv oli eelmise aasta kolmandas kvartalis 5%. Ettevõtete kodu- ja välismaalt võetud laenude ja emiteeritud võlakirjade kogumaht suurenes kolmandas kvartalis rohkem kui 350 miljonit eurot, ulatudes 16 miljardi euroni. Kolmandik kasvust tuli välismaalt võetud laenukohustuste arvelt.

Majapidamiste finantsvarade aastakasv oli kolmandas kvartalis 11% ja ettevõtete oma 13%. Suhteliselt kiiresse kasvu panustas enim nende käes olevate omandiväärtpaberite väärtuse kasv, mis peegeldas Eesti ettevõtete võrdlemisi head kasumlikkust kolmandas kvartalis. Peale selle on suurenenud nii majapidamiste kui ka ettevõtete hoiused ja sularahavaru.

Valitsemissektori võlakohustused kasvasid kolmandas kvartalis ligi 500 miljonit eurot ehk 1,8 miljardi euroni. Võlakohustused kasvasid eeskätt Euroopa Investeerimispangast võetud laenu tõttu. Sellega kavatsetakse kaasfinantseerida välisvahenditest rahastatavaid projekte.

Eesti majandus tervikuna oli III kvartalis taas välismaa suhtes 23 miljoni euroga netolaenuandja. Kui ettevõtted olid teist kvartalit järjest netolaenuvõtjad, siis kõik teised sektorid olid netolaenuandjad.

Finantskonto statistika Eesti Panga kodulehel

Lisateave:
Ingrid Mitt
Avalike suhete allosakond
Tel: 668 0965, 512 6843
E-post: ingrid.mitt [at] eestipank.ee
Meediapäringud: press [at] eestipank.ee