Märten Ross: Eesti majandus kasvab järgmisel kahel aastal

Neljapäeval, 5. novembril Helsingis välisanalüütikutele ja -ajakirjanikele esinenud Eesti Panga asepresident Märten Ross märkis oma ettekandes, et kui 2010. aastal jääb Eesti majanduskasv suurusjärku üks protsent, siis 2011. aastal võib kasv ulatuda pea viie protsendini.

"Majanduskasvus on oluline roll välisnõudluse kosumisel, sest suur osa Eesti majandusest on tihedasti lõimunud Soome ja Rootsi ettevõtetega samasse pakkumisahelasse. Majanduskasvu toetab ka euroalaga liitumise perspektiiv, kus praeguse seisuga on Eestil head võimalused täita kõik Maastrichti kriteeriumid. Ilma eurota toimuks Eesti majanduse taastumine aeglasemalt ja madalamatel tasemetel," ütles Märten Ross.

Rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik tõdes oma ettekandes, et senised otsused eelarvepuudujäägi ohjamiseks 2009. aastal annavad juba selgeid tulemusi ning eelarve puuujäägi hoidmine alla kolme protsendi on reaalne. "Jälgime eelarve defitsiidi arenguid väga pingsalt ning vajadusel on võimalik ka täiendavate positsiooni parendavate meetmete kasutuselevõtmine," lisas Andrus Säälik.

Järgmise aasta eelarvest rääkides rõhutas Säälik positiivsena investeeringute olulist kasvu ning täiendavate vahendite suunamist haridusse ja ettevõtlusse, mis turgutavad ka Eesti majanduskasvu.

Eesti Panga asepresident Märten Ross ja rahandusministeeriumi makromajanduspoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik esinesid välisajakirjanikele ja -analüütikutele korraldatud seminaril Eesti saatkonnas Helsingis. Seminarist võtsid osa suuremad Soome ajakirjandusväljaanded ning pangandussektori ja avaliku sektori esindajad.