Märten Ross: Eesti majandus kohandub aeglasema kasvukeskkonnaga

Eesti Panga asepresident MÄRTEN ROSS ütles 15.-16. jaanuarini Viinis toimuval Euromoney Kesk- ja Ida Euroopa foorumil esinedes, et Eesti majandus on kohandumas aeglasema kasvukeskkonnaga.

Oma ettekandes keskendus Märten Ross Eesti majanduse olukorra analüüsile Euroopa Liiduga liitumise järgsel perioodil. Täna Eesti majanduses toimuvaid muutusi nimetas Ross igati ootuspärasteks. "Praeguse tarkuse põhjal võib ütelda, et Eesti majanduse eelmiste aastate arenguid hinnates jätsid analüütikud põhjendamatult tagaplaanile muutused, mis kaasnesid Euroopa Liiduga liitumise järel. Osalt seetõttu ei osatud õigesti hinnata ei Eesti majanduskasvu kiirenemise ulatust ega tasakaalustamatuste oodatust kiiremat vähenemist viimasel ajal," sõnas Ross.

Eesti majanduse arengut viimastel kvartalitel on Rossi sõnul iseloomustanud majanduse tasakaalustumisele viitavad tendentsid, mis jätkuvad tõenäoliselt terve selle aasta. "Eesti majanduskasv püsib 2008. aastal keskmisest madalam, kuid see on tervislik areng edasise kasvu toetamiseks. Samuti näeme inflatsiooni alanemist aasta teises pooles," rääkis Ross.

Keskpanga asepresidendi sõnul aitavad Eesti majandusel käimasolevatest muutustest sujuvalt läbi tulla valuutakomiteele baseeruv rahapoliitika, Põhjamaade pankadega tugevalt integreerunud finantssüsteem ning ülejäägile suunatud eelarvepoliitika.