MÄRTEN ROSS: efektiivne siseturg on ekspordi eelduseks

Täna, 13. oktoobril esines Eesti Panga asepresident MÄRTEN ROSS Riigikogu Majanduskomisjonis ettekandega "Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine".

"Pärast Euroopa Liiduga liitumisele järgnenud ühekordsete positiivsete efektide mõju taandumist on Eesti majanduskasv küll aeglustunud, kuid see ei tähenda tingimata veel kehva ettevõtluskeskkonda. Meie ettevõtjad peavad vajadusel olema valmis kiiresti ümber orienteeruma," rääkis Eesti Panga asepresident Märten Ross. "Edasise arengu eelduseks on adekvaatsed ootused, sest nii liigne pessimism kui ka liigne optimism võivad viia valede otsusteni," sõnas Ross.

"Eesti ettevõtluskeskkonda mõjutavad enim konservatiivne eelarvepoliitika, euro kasutuselevõtule suunatud rahapoliitika jätkamine ning paindlik tööjõuturg ja seda toetav elukestvale õppele suunatud haridussüsteem. Lisaks on ettevõtete arengu jaoks oluline kindel ja stabiilne finantssüsteem ning hästi toimiv infrastruktuur, kus valitsevad õiguskindlus, lihtsad äriregulatsioonid ja toimib tõhus konkurentsijärelevalve," rääkis Märten Ross, lisades, et ka järgmistel aastatel on Eesti majanduskasvu alus meie toodete ja teenuste konkurentsivõime välisturgudel. Märten Ross rõhutas, et peamine on toetada siseturu efektiivset toimimist, sest see on meie ekspordi eelduseks.

Märten Rossi esitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel.