Märten Ross: majanduse paindlikkus aitab kohaneda muutunud oludega

Täna, 15. juunil esines Eesti Panga asepresident Märten Ross Tallinna Tehnikaülikooli korraldataval rahvusvahelisel konverentsil "Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges" ettekandega euro kasutuselevõtust Tallinnas Clariton Hotel Euroopa konverentsikeskuses.

Märten Ross analüüsis oma ettekandes Balti riikide ühinemist euroalaga. "Baltimaad täidavad enamiku kriteeriumitest, mis on vajalikud nii euroalaga liitumiseks kui ka euroalal edukaks osalemiseks, " ütles Märten Ross.

Rahvusvahelised uuringud kinnitavad, et Balti riikides on tööturgude ja hinnakujunduse paindlikkus üks Euroopa Liidu kõrgemaid. Samuti iseloomustavad Balti riike tugevad sidemed euroalaga väliskaubanduse ja finantsturgude valdkonnas. "Euroalaga ühinemine on loomulik samm ja Balti turgude paindlikkus võimaldab ühise valuutapiirkonna eeliseid täiel määral rakendada. Nii aitab Balti riikide majanduste paindlikkus paremini kohaneda järskude muutustega majanduskeskkonnas ning tihedad sidemed euroala riikidega aitavad tasakaalustada majanduse arengut ja suurendada ekspordivõimalusi. Samuti toetavad Balti riikide rahasüsteemid praeguses majandusolukorras väikeriikide majanduskasvu taastumise võimalusi ja euroalaga liitumise väljavaateid. Kuna Balti riikide majanduste paindlikkus on üks Euroopa Liidu kõrgemaid, suudame praeguses majandusolukorras kohaneda läbi muutuste palkades ja hindades," märkis Ross.

Viimase aasta majanduskriisist rääkides tõi Märten Ross esile olulisemad järeldused. "Viimase aasta majandusareng kinnitab selgelt, kuivõrd olulised on eelarvepoliitika konservatiivsus ja varasematel aastatel kogutud eelarvereservid. Samavõrra olulised on pankade kõrged kapitali- ja likviidsuspuhvrid, et toime tulla ka järsult halveneva majandusolukorra tingimustes. Samuti kinnitavad viimase aasta sündmused Balti riikides, kui oluline on ühtne pangandusturg stabiilsuse suurendamisel," rääkis Ross ja lisas, et tulevikus on tasakaalustatud majandusarengu tagamiseks vajalik jätkata ja tugevdada vastutsüklilist eelarve- ja finantssektori poliitikat ning pangandus- ja finantsturgude integratsiooni.

14.-16. juunil toimuv konverents on korraldatud koostöös Ameerika Ühendriikides tegutseva ühendusega "Society for the Study of Emerging Markets" ja Eesti Pangaga. Kesk- ja Ida-Euroopa siirderiikide majandusküsimusi käsitlev konverents keskendub makromajanduse, finantsturgude ja -institutsioonide, tööturu ning ettevõtluskeskkonnaga seonduvatele teemadele. Üritusel osalevad enam kui 20 riigi majandusteadlased.