Märten Ross: struktuurireforme tuleb jätkata ka rasketes oludes

Täna, 15. jaanuaril esines Eesti Panga asepresident MÄRTEN ROSS Swedbanki privaatpanganduse seminaril ettekandega "Eesti 2009 - sisemine kohandumine maailmamajanduse tõmbetuultes".

Swedbanki privaatpanganduse klientidele peetud ettekandes rääkis Märten Ross, et Eesti majandus läbib praegu üheaegselt kahte teineteist täiendavat protsessi. "Esiteks mõjutab meid jätkuvalt buumijärgne vajadus parandada majanduse sisemist tasakaalu. Teisalt aga domineerib alates eelmise aasta sügisest pigem üleilmse majandussurutise mõju, mille tõttu on meie ekspordisektor saanud tugeva tagasilöögi. Küll aga on järsult langenud toormehinnad soodustanud hinnatõusu pidurdumist," rääkis Eesti Panga asepresident Märten Ross.

Keskpanga asepresidendi hinnangul on Eesti majanduse tasakaalustamatus praeguseks hetkeks juba märgatavalt paranenud. Seda tõestab Rossi sõnul nii kaubandusdefitsiidi kui ka sisemaise hinnatõususurve vähenemine. "Samas on globaalse majanduslanguse edasine suund ja ulatus endiselt ettearvamatu. Ei saa välistada, et meie kaubanduspartnerite negatiivne majandusareng kestab kardetust kauem. Paratamatult suurendab see omakorda Eesti majanduse jõulise kohandumise vajalikkust, seda nii hindade ja palkade kui ka äriplaanide osas laiemalt," sõnas Ross.

"Rahapoliitilise keskkonna mõttes on globaalne surutis toonud juba kaasa intressimäärade järsu alandamise. Nõudluse tugevnemist maailmas võivad mõjutada ka suurriikide täiendavad fiskaalstiimulid," selgitas Ross, lisades, et Eesti majanduse stabiilsuse toetamiseks on tähtis jätkata kasvu toetavate struktuurireformide läbiviimist ka uutes raskemates oludes. "Majanduskasvu kiirendaks kindlasti see, kui Eesti liituks euroalaga nii ruttu kui võimalik," rõhutas ta.

Eesti majanduskasvu edasise taastumise eeltingimusena nimetas keskpanga asepresident riigieelarves jätkuvate muudatuste tegemist, et saavutada eelarve tasakaal mõne aasta pärast. Sealjuures peab riik Rossi sõnul arvestama varasemast tunduvalt väiksemate tuludega ning seetõttu kulutusi veelgi vähendama.

Märten Rossi ettekanne on üleval Eesti Panga kodulehel.