MÄRTEN ROSS: tööturu paindlikkus aitab hõivet kõrgel hoida

Täna, 7. oktoobril esines Eesti Panga asepresident MÄRTEN ROSS Eesti Ametiühingute Keskliidu konverentsil "Väärika töö päev" ettekandega "Rahapoliitika ja tulude ebavõrdsus - mõned tähelepanekud", milles ta andis ülevaate tööhõive ja palga kujunemisest viimastel aastatel.

"Euroopa Liiduga liitumise järgse ülikiire majanduskasvuga kaasnes inimeste jaoks mitmeid positiivseid efekte: paljud leidsid endale töökoha ja palgakasv kiirenes. Seda nii nappiva tööjõu kui ka naaberriikide tööjõuturu avanemise tõttu. Kuid püsiva reaaltulude kasvu eelduseks on tootlikkusse samavõrra kiirem kasv. Vastasel korral toob palgakasv endaga kaasa liigse hindade tõusu, mida paraku on niigi survestanud maailmas aset leidnud toormehindade kallinemine. Nüüdseks on küll nii palga- kui ka hinnasurved vähenenud, kuid tööhõive jätkuvaks hoidmiseks ja ebavõrduse piiramiseks on vajalik nii tööturu paindlikkus kui ka inflatsiooni alanemisele suunatud rahapoliitika jätkamine. Meie rahapoliitikat peetakse usaldusväärseks, Eesti Konjunktuuriinstituudi baromeetrite põhjal ootavad inimesed järgmisel 12 kuul inflatsiooni alanemist," rääkis Märten Ross konverentsil esinedes.

Märten Rossi ettekanne avaldatakse Eesti Panga kodulehel.