MARTIN LINDPERE: Eesti majandus vajab taastumiseks aega

Täna, 8. oktoobril esines Eesti Panga rahapoliitika osakonna ökonomist MARTIN LINDPERE ettekandega "Eesti majanduse hetkeolukord ja väljavaade" seminaril "Eesti majandusprognoos järgmiseks kaheks aastaks", mis toimus Tartu ettevõtlusnädala raames.

Martin Lindpere andis seminaril ülevaate teguritest, mis mõjutavad maailma majanduse hetkeolukorda ja arenguväljavaateid. "Eesti väike ja avatud majandus sõltub suuresti sellest, kuidas läheb Eesti suuremate kaubanduspartnerite majandustel. Euroopa ja USA finantssüsteemid on sisenenud nõiaringi, kus usaldamatus on loonud järjest suuremat usaldamatust. Lisaks mõjutavad majanduste arengut kõrged toormehinnad ja osades riikides madalseisu vajunud kinnisvaraturg. Kõik see on suurendanud ebakindlust ja pessimismi edasiste kasvuväljavaadete osas kogu maailmas. Suuremates majanduspiirkondades on viimase paari kuu jooksul tõusnud retsessiooni ehk majandusmahu vähenemise tõenäosus ning majanduskavu väljavaateid on alandatud," rääkis Lindpere.

Ta lisas, et Eesti majanduse arengu jaoks on endiselt kõige olulisemad küsimused, kuidas püsib ettevõtete konkurentsivõime, kas tööturg suudab reageerida piisavalt paindlikult toimuvatele muutustele ning peab arvestama, et majandusel tuleb kasvada senisest väiksema krediidiabiga. "Eesti majandus vajab aega, et taastuda peamiselt laenukasvul põhinevast kiirest kasvuperioodist ja leiaksid aset kasvuks vajalikud ümberkorraldused tööjõuturul. Uue tõusutsükli algus sõltub sellest, kui kiiresti rahunevad turud, taastub usaldus finantsturgudel ja taandub pessimism," rääkis Martin Lindpere.

Martin Lindpere esitlus avaldatakse Eesti Panga kodulehel.